Website AardGasVrij

Contact

Dieuwertje van den Boomen (Ruimte-OK)

085 -13 03 682

Aardgasvrijescholen

Nieuws

Succesvolle renovatie voor School Vol Energie

2 januari 2020

Basisschool De Leister Igge is klaar voor de toekomst, met een gezond binnenklimaat en nul op de meter. De renovatie die gezorgd heeft voor de transformatie naar Paris-proof gebouw is onderdeel van het pilotprogramma ‘School Vol Energie’, een samenwerking tussen Platform31 en De Energiesprong. Piet Scheerhoorn doet op de website van de BNG bank verslag van het duurzame succesverhaal in de Friese gemeente Smallingerland.

Lees verder


Hoe kan een schoolbestuur (wel) investeren in de verduurzaming van schoolgebouwen?

25 september 2019

Scholen denken dat het investeringsverbod het onmogelijk maakt om te investeren in verduurzaming. Dit is echter niet het geval. Wat mag er redelijkerwijs verwacht worden van het schoolbestuur als het gaat om een bijdrage aan de verduurzaming van schoolgebouwen? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden op het gebied van mee-investeren door het schoolbestuur?

Lees verder


Vernieuwde Beslisboom helpt in keuzeproces verduurzaming

26 augustus 2019

Veel schoolbesturen staan op het punt een aanpak te kiezen om hun scholen te verduurzamen. Vaak weten ze niet goed welke maatregelen ze dan het beste kunnen treffen. Een gezonder binnenklimaat voor de school? De stap naar een aardgasvrije leeromgeving? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar eerst starten met zonnepanelen?

Voor schoolbesturen met deze vragen is er nu goed nieuws. De Beslisboom Verduurzaming Scholen, een online hulpmiddel
om een aanpak voor verduurzaming van uw (bestaande) schoolgebouw te kiezen, is geactualiseerd! De bijgewerkte versie van de
Beslisboom houdt rekening met de nieuwe erkende maatregelenlijst, die van toepassing is voor de Informatieplicht. Daarnaast is hij nu optimaal in te zetten voor de ambities vanuit het Klimaatakkoord. De geactualiseerde versie van de Beslisboom helpt schoolbesturen op weg om zelf de afweging te maken voor het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en)

De verwachting is dat met het Klimaatakkoord dat er nu ligt aardgasvrij bouwen steeds meer gewoongoed zal worden. Voor de actualisatie is er daarom inhoudelijke afstemming gezocht met het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’. De nieuwe versie is direct uitgebreid met maatregelpakketten die hierop inspelen. Zo kan met de nieuwe versie inzicht worden verkregen in het benodigde investeringsniveau rondom de afweging naar een warmtenet of all-electric oplossing.

Bekijk de vernieuwde Beslisboom hier!

De Beslisboom is het tweede kennisproduct dat is opgeleverd vanuit het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’.