Website AardGasVrij

Aardgasvrijescholen

Aardgasvrije scholen in vier animaties

In vier korte animaties komt achtereenvolgens
samenwerken, innovatief aanbesteden, de wijkfunctie en opgaven koppelen aan de ordeAnimatie: Samenwerken aan aardgasvrije en frisse basisscholenAnimatie: Innovatief aanbesteden voor een aardgasvrij en fris schoolgebouwAnimatie: De aardgasvrije school als knooppunt in de wijkAnimatie: Zoek de verbinding en koppel opgaven voor een aardgasvrij en fris schoolgebouw

In dit innovatieprogramma staat het leeraspect centraal. 11 pilots worden gestimuleerd om de transformatie naar een aardgasvrije en frisse school aan te gaan. Wij staan ze bij met kennis en kunde, en delen de ervaringen met een breed publiek.