Contact

De helpdesk is er voor al uw vragen én op de website www.aardgasvrijescholen.nl bundelen we kennis en praktijkvoorbeelden om u op weg te helpen.

Heeft u vragen over het programma? Neem dan gerust contact met ons op via 085-1304036 of
dieuwertje.vandenboomen@ruimte-ok.nl

Kennis

Via deze Kennis & Praktijkervaringen pagina kunt u in diverse vormen kennis opdoen. Zo delen we praktijkvoorbeelden van collega scholen en gemeenten die u voor zijn gegaan. Ook vindt u kennisdocumenten op deze pagina, zodat u uzelf verder kunt verdiepen.

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan gerust contact op met de helpdesk.

Kennis

De Rekentool: Nu online!

De komende decennia staan gemeenten en schoolbesturen voor de uitdaging om alle basisscholen te verduurzamen. De omslag naar een nieuwe energievoorziening vraagt een helder inzicht in de kosten en baten. De Rekentool helpt bij het verkrijgen van inzicht in de kosten en baten bij vier mogelijke energiescenario’s.

Lees meer over de Rekentool


Reeks kennisdocumenten: De weg naar Aardgasvrije en Frisse Scholen

Uw school aardgasvrij maken? Raadpleeg de kennisdocumenten voor gemeenten en schoolbesturen die bestaande basisscholen duurzaam willen renoveren naar een aardgasvrije en frisse school. Ze bevatten de leerervaringen die zijn opgedaan met de projecten uit het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen.

Meer over de kennisdocumenten


Naar een Duurzaam IHP

Wat hoort er in een duurzaam Integraal Huisvestingsplan (IHP)? Hoe krijgen duurzaamheidsdoelstellingen er een plek in? En hoe ziet het proces eruit om te komen tot gezamenlijke afspraken op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen? Deze publicatie, uit het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen, ondersteunt gemeenten en schoolbesturen bij het integreren en verankeren van lokale duurzaamheidsambities in het IHP.

Lees de publicatie (pdf, 0,6 mb)


Aardgasvrije, frisse én gezonde scholen

Als gevolg van de klimaatverandering hebben we met meer warmere periodes te maken. Hoe houden we onze scholen fris en gezond? GGD Gelderland-Midden onderzocht hoe gezondheid kan worden meegenomen om te komen tot een gezonde
leer- en werkomgeving voor leerlingen en docenten in aardgasvrije gezonde basisscholen.

Lees het rapport (pdf, 1,1 mb)


Waarom is opschaling van duurzame transformatie zo lastig?

Door Henk Diepenmaat (Actors Procesmanagement) en Donald van den Akker (Platform31)

In het innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen worden 11 scholen met kennis en extra financiering bijgestaan om hun schoolgebouw duurzaam te transformeren. Dat gaat met vallen en opstaan. Waarom is opschaling van succesvolle individuele cases nu zo’n weerbarstige opgave? Wat moeten we in de volgende stap anders doen om een extra impuls te kunnen geven aan de verduurzaming van de in Nederland aanwezige schoolgebouwen? Op basis van onze ervaring in het innovatieprogramma bieden we een samenwerkingsperspectief.

Lees het artikel


Beslisboom Verduurzaming bestaande scholen PO en VO

De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en). De beslisboom geeft inzicht in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Bekijk de beslisboom hier!


Verkenning: ‘mogelijkheden om te investeren in verduurzaming van schoolgebouwen’

Wat mag, gezien huidige landelijke ontwikkelingen, nu redelijkerwijs verwacht worden van de bijdrage vanuit het schoolbestuur aan de verduurzaming van schoolgebouwen? Wat zijn concreet de (wettelijke) mogelijkheden voor het schoolbestuur om mee te investeren? Deze verkenning gaat in op het juridische kader.

Lees de verkenning (pdf, 0,6 MB)


Praktijkervaringen

Wilt u leren van andere scholen en gemeenten? Wat zijn de ervaringen, hebben ze tips en aanbevelingen?

Met deze referenties uit de dagelijkse praktijk laten we graag zien hoe het kan! Bekijk hieronder de samenvattingen van de verschillende praktijkervaringen. De complete praktijkvoorbeelden worden aangevuld in de praktijkvoorbeelden-database op de Green Deal Scholen website.

Wilt u als school een interessant praktijkvoorbeeld delen? Dan horen wij het graag!

Goed samenspel succesfactor bij renovatie basisschool de Horizon

Voordat de gemeente Heerlen zich samen met het schoolbestuur Innovo aanmeldde om als pilot te fungeren voor Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen, stond al vast dat basisschool De Horizon uit Heerlen gerenoveerd zou worden. De gemeenteraad had met de herijking van het IHP in 2017 het besluit genomen dat vier basisscholen, waaronder De Horizon, gerenoveerd zouden worden. Maar wat maakte het nou tot een duurzaam succes? En wat werd er mogelijk door een pilot van het innovatieprogramma te zijn?

Lees verder


Gemeente Wijdemeren maakt weg vrij voor renovatie naar gasloos

De gemeenteraad van Wijdemeren is akkoord gegaan met alle randvoorwaarden om de Rehobothschool in Loosdrecht te renoveren naar een gasloos en gezond IKC. Dat kan alleen omdat schoolbestuur Proceon de hiermee gepaard gaande exploitatiekosten van de duurzame installaties voor zijn rekening neemt. Verantwoordelijk wethouder Jan Klink is blij met deze oplossing. “Dit is een geweldige impuls voor de duurzaamheid. We weten dat er met de verduurzamingsopgave echt nog wel wat moet gebeuren aan de schoolgebouwen. Dus als dit helpt om die verduurzaming te versnellen kun je daar niet tegen zijn.”

Lees meer

OBS West na verbouwing gezond en van gas los

823 zonnepanelen leveren meer dan voldoende energie om basisschool OBS West in Capelle aan den IJssel energieneutraal te laten draaien. In de zomer van 2019 zijn de panelen geplaatst, evenals een warmtepomp en een klimaatsysteem voor een gezond en prettig binnenklimaat. De verbouwing is in een bouwteam door een groep bedrijven gerealiseerd. Die bedrijven blijven de komende vijftien jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en de prestaties van de installaties. Bovendien doen zij actief mee aan een educatief traject om de leerlingen bij de verduurzaming te betrekken.

Lees meer

De Leister Igge is na renovatie aardgasvrij, fris en toekomstbestendig

Basisschool De Leister Igge in Opeinde is in de zomervakantie van 2018 duurzaam gerenoveerd tot een energieneutrale, frisse en moderne kindvoorziening. In alle tien klassen zijn nieuwe energiezuinige klimaatsystemen aangebracht, die ook zorgen voor de verwarming van de lokalen. Waar dat nodig is zijn aanvullend infrarood warmtepanelen in het plafond geplaatst voor periodes van extreme koude weersomstandigheden. Door de combinatie van isolatie en luchtverwarming is de CV-ketel overbodig en is de gasaansluiting opgeheven.

Lees meer

Klim-op Middelstum aardgasvrij, fris en bevingsbestendig

De gereformeerde basisschool Klim-op zit sinds januari 2018 in een prachtig gerenoveerd schoolgebouw. Om de school zonder aardgas te kunnen verwarmen is de schil zeer goed geïsoleerd. Daardoor kost het bijna geen energie meer om het gebouw te verwarmen. De warmte die nog nodig is wordt geleverd door twee warmtepompen, waarmee in de warme periode ook gekoeld kan worden. In de hele school is LED-verlichting toegepast. 116 zonnepanelen op het dak leveren de energie om het primaire energieverbruik te compenseren.

Lees meer

Duurzame impuls OBS Het Startblok door infrarood verwarming

Het Startblok is een kleinere school, die stevig is geworteld in de Achterveldse samenleving. Wichert Eikelenboom van Stichting Voila heeft berekend voor hoeveel geld het gebouw de komende 15 jaar aan gas zou verstoken en in het MJOP gekeken welke onderhoudskosten de cv-installatie met zich mee zou gaan brengen. “De 1,5 ton investering voor de zonnepanelen en infrarood verwarming is ongeveer gelijk aan de kosten voor gas en onderhoud. Toen hebben we de knoop doorgehakt: de cv gaat eruit.” Elke klas heeft vier panelen, die worden aangestuurd door aanwezigheid. “We houden het gebouw op een bepaalde basistemperatuur en als er mensen in de klas zijn gaan die panelen werken. Dan ervaar je stralingswarmte. Dat is een heel andere warmte dan we gewend zijn, maar die wordt als heel plezierig ervaren.”

Lees meer

De Blauwe Ster na renovatie energieneutraal

Basisschool De Blauwe Ster in Monnickendam is door middel van een ingrijpende renovatie een modern, licht en ruim schoolgebouw geworden. Eisen waren een goed binnenklimaat, een laag energieverbruik en besparen op vaste lasten. Daarom is het pand goed geïsoleerd (gevels, dak, glas) en overal zit LED-verlichting. Maar het meest opvallend is de verwarming. CPOW heeft daarbij voortgeborduurd op eerdere ervaringen met infrarood verwarming. “In het plafond zijn warmtepanelen geplaatst. Daar komt warme straling vanaf, die een aangenaam gevoel geeft. Die infraroodpanelen verwarmen tot 18 graden. Het ventilatiesysteem heeft een warmtepomp om ’s winters nog iets bij te verwarmen en ’s-zomers te koelen. Het totale systeem is per lokaal door de docent met één temperatuurknop naar behoefte in te stellen .”

Lees meer

De Biezenhof kiest voor all-electric

Negen klaslokalen van Basisschool De Biezenhof zijn in de zomervakantie gerenoveerd en voorzien van nieuwe gevels met isolerende beglazing en screens, dak- en vloerisolatie, led-verlichting, gietvloeren en een luchtbehandelingssysteem dat zorgt voor ventilatie, koeling en verwarming. Het gebouw is nu NoM-ready. Jaap van der Wal, verantwoordelijk voor de gebouwen: “Aangezien we geen CV meer gebruiken is onze energierekening straks nul. Daardoor kan de investering in duurzame maatregelen in 20 jaar worden terugbetaald uit de MI-vergoeding voor energie.”

Lees meer

De Schakel wordt School vol Energie

De Schakel staat vanwege het onderwijsconcept goed aangeschreven in wijk en ver daarbuiten. Dat concept koppelt diverse onderwijsthema’s aan elkaar. Dat betekent dat er vaak in kleinere groepjes wordt gewerkt. Het schoolgebouw sluit daar niet op aan. Het gebouw is daarnaast erg duur in de exploitatie, want het is niet geïsoleerd, verbruikt veel energie en heeft een slecht binnenmilieu. Door een levensduurverlengende verbouwing met innovatieve technieken zijn de gebouwen straks helemaal up-to-date en sluiten ze in ruimtelijke zin goed aan bij het onderwijs. De combinatie van geldstromen van de gemeente en het schoolbestuur, plus een gebouw dat straks geen energie meer verbruikt, zorgen samen voor een goede businesscase. “Dit traject is heel kansrijk, want je creëert voor veel minder geld een veel betere werk- en leeromgeving dan met nieuwbouw. Met meer vierkante meters, waardoor het bestuur een IKC kan creëren.”

Lees meer