Contact

De helpdesk is er voor al uw vragen én op de website www.aardgasvrijescholen.nl bundelen we kennis en praktijkvoorbeelden om u op weg te helpen.


Marco van Zandwijk
(Ruimte-OK)

06 – 47916249


Alissa Kerklingh
(Platform31)

06 – 35115815

Kennis

Via deze Kennis & Praktijkervaringen pagina kunt u in diverse vormen kennis opdoen. Zo delen we praktijkvoorbeelden van collega scholen en gemeenten die u voor zijn gegaan. Ook vindt u kennisdocumenten op deze pagina, zodat u uzelf verder kunt verdiepen.

Heeft u nog aanvullende vragen? Neem dan gerust contact op met de helpdesk.

Kennis

De Rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik

De komende decennia staan gemeenten en schoolbesturen voor de uitdaging om alle basisscholen te verduurzamen. De omslag naar een nieuwe energievoorziening vraagt een helder inzicht in het energieverbuik. De Rekentool Daadwerkelijk Energieverbruik van Ruimte-OK helpt daarbij.

Lees meer over de Rekentool


Reeks kennisdocumenten: De weg naar Aardgasvrije en Frisse Scholen

Uw school aardgasvrij maken? Raadpleeg de kennisdocumenten voor gemeenten en schoolbesturen die bestaande basisscholen duurzaam willen renoveren naar een aardgasvrije en frisse school. Ze bevatten de leerervaringen die zijn opgedaan met de projecten uit het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen.

Meer over de kennisdocumenten


Naar een Duurzaam IHP

Wat hoort er in een duurzaam Integraal Huisvestingsplan (IHP)? Hoe krijgen duurzaamheidsdoelstellingen er een plek in? En hoe ziet het proces eruit om te komen tot gezamenlijke afspraken op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen? Deze publicatie, uit het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen, ondersteunt gemeenten en schoolbesturen bij het integreren en verankeren van lokale duurzaamheidsambities in het IHP.

Lees de publicatie (pdf, 0,6 mb)


Aardgasvrije, frisse én gezonde scholen

Als gevolg van de klimaatverandering hebben we met meer warmere periodes te maken. Hoe houden we onze scholen fris en gezond? GGD Gelderland-Midden onderzocht hoe gezondheid kan worden meegenomen om te komen tot een gezonde
leer- en werkomgeving voor leerlingen en docenten in aardgasvrije gezonde basisscholen.

Lees het rapport (pdf, 1,1 mb)


Waarom is opschaling van duurzame transformatie zo lastig?

Door Henk Diepenmaat (Actors Procesmanagement) en Donald van den Akker (Platform31)

In het innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen worden 11 scholen met kennis en extra financiering bijgestaan om hun schoolgebouw duurzaam te transformeren. Dat gaat met vallen en opstaan. Waarom is opschaling van succesvolle individuele cases nu zo’n weerbarstige opgave? Wat moeten we in de volgende stap anders doen om een extra impuls te kunnen geven aan de verduurzaming van de in Nederland aanwezige schoolgebouwen? Op basis van onze ervaring in het innovatieprogramma bieden we een samenwerkingsperspectief.

Lees het artikel


Beslisboom Verduurzaming bestaande scholen PO en VO

De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en). De beslisboom geeft inzicht in integrale maatregelenpakketten, terugverdientijden, investeringskosten, financieringsopties en uit- en aanbestedingsprocedures.

Bekijk de beslisboom hier!


Verkenning: ‘mogelijkheden om te investeren in verduurzaming van schoolgebouwen’

Wat mag, gezien huidige landelijke ontwikkelingen, nu redelijkerwijs verwacht worden van de bijdrage vanuit het schoolbestuur aan de verduurzaming van schoolgebouwen? Wat zijn concreet de (wettelijke) mogelijkheden voor het schoolbestuur om mee te investeren? Deze verkenning gaat in op het juridische kader.

Lees de verkenning (pdf, 0,6 MB)


Programma van Eisen: leidraad van RvO

Bij nieuwbouw of renovatie is het belangrijk om al in een vroeg stadium eisen te formuleren aan het ontwerp van het gebouw en de installaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland formuleerde in het Programma van Eisen (PvE) een leidraad voor drie ambitieniveaus (A, B en C) voor energie, lucht, temperatuur, licht en geluid.

Lees het Programma van eisen


Praktijkervaring

Wilt u leren van andere scholen en gemeenten? Wat zijn de ervaringen, hebben ze tips en aanbevelingen?

Onderstaande voorbeeld uit de dagelijkse praktijk van een van de projecten toont afwegingen, tegenslag en succesfactoren.

Wilt u als school een interessant praktijkvoorbeeld delen? Dan horen wij het graag!


Goed samenspel succesfactor bij renovatie basisschool de Horizon

Voordat de gemeente Heerlen zich samen met het schoolbestuur Innovo aanmeldde om als pilot te fungeren voor Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen, stond al vast dat basisschool De Horizon uit Heerlen gerenoveerd zou worden. De gemeenteraad had met de herijking van het IHP in 2017 het besluit genomen dat vier basisscholen, waaronder De Horizon, gerenoveerd zouden worden. Maar wat maakte het nou tot een duurzaam succes? En wat werd er mogelijk door een pilot van het innovatieprogramma te zijn?

Lees verder