Nieuws

Succesvolle renovatie voor School Vol Energie

2 januari 2020

Basisschool De Lijster Igge is klaar voor de toekomst, met een gezond binnenklimaat en nul op de meter. De renovatie die gezorgd heeft voor de transformatie naar Paris-proof gebouw is onderdeel van het pilotprogramma ‘School Vol Energie’, een samenwerking tussen Platform31 en De Energiesprong. Piet Scheerhoorn doet op de website van de BNG bank verslag van het duurzame succesverhaal in de Friese gemeente Smallingerland.

Lees verder

Vernieuwde Beslisboom helpt in keuzeproces verduurzaming

oktober 2019

Veel schoolbesturen staan op het punt een aanpak te kiezen om hun scholen te verduurzamen. Vaak weten ze niet goed welke maatregelen ze dan het beste kunnen treffen. Een gezonder binnenklimaat voor de school? De stap naar een aardgasvrije leeromgeving? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar eerst starten met zonnepanelen?

Lees verder (pdf, 0,18 MB) (artikel in Schooldomein, oktober 2019)

Hoe kan een schoolbestuur (wel) investeren in de verduurzaming van schoolgebouwen?

25 september 2019

Scholen denken dat het investeringsverbod het onmogelijk maakt om te investeren in verduurzaming. Dit is echter niet het geval. Wat mag er redelijkerwijs verwacht worden van het schoolbestuur als het gaat om een bijdrage aan de verduurzaming van schoolgebouwen? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden op het gebied van mee-investeren door het schoolbestuur?

Lees verder

Vernieuwde Beslisboom helpt in keuzeproces verduurzaming

26 augustus 2019

Veel schoolbesturen staan op het punt een aanpak te kiezen om hun scholen te verduurzamen. Vaak weten ze niet goed welke maatregelen ze dan het beste kunnen treffen. Een gezonder binnenklimaat voor de school? De stap naar een aardgasvrije leeromgeving? Zuinige verlichting? Het dak isoleren of liever HR++ glas? Of toch maar eerst starten met zonnepanelen?

Voor schoolbesturen met deze vragen is er nu goed nieuws. De Beslisboom Verduurzaming Scholen, een online hulpmiddel
om een aanpak voor verduurzaming van uw (bestaande) schoolgebouw te kiezen, is geactualiseerd! De bijgewerkte versie van de
Beslisboom houdt rekening met de nieuwe erkende maatregelenlijst, die van toepassing is voor de Informatieplicht. Daarnaast is hij nu optimaal in te zetten voor de ambities vanuit het Klimaatakkoord. De geactualiseerde versie van de Beslisboom helpt schoolbesturen op weg om zelf de afweging te maken voor het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en)

De verwachting is dat met het Klimaatakkoord dat er nu ligt aardgasvrij bouwen steeds meer gewoongoed zal worden. Voor de actualisatie is er daarom inhoudelijke afstemming gezocht met het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Scholen’. De nieuwe versie is direct uitgebreid met maatregelpakketten die hierop inspelen. Zo kan met de nieuwe versie inzicht worden verkregen in het benodigde investeringsniveau rondom de afweging naar een warmtenet of all-electric oplossing.

Bekijk de vernieuwde Beslisboom hier!

De Beslisboom is het tweede kennisproduct dat is opgeleverd vanuit het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en Frisse Basisscholen’.

Op weg naar een duurzaam IHP

juli 2019

Er zat veel landelijke expertise aan tafel rond onderwijshuisvesting in het nieuwe gemeentehuis van Woerden, waar wethouder George Becht en beleidsmedewerkers Cees de Heer en Siebe Sneep als gastheer optraden. Ruimte-OK was de initiator van deze expertmeeting. De aanleiding was het onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame IHP’s. Conclusie: het moet beter en het kan beter!

Lees verder (pdf, 0,23 MB) (artikel in Schooldomein, juli 2019)

Hoe werk je samen met andere organisaties aan innovatie?

Platform31 – 8 juli 2019

Elf schoolbesturen en gemeenten moeten samen de uitdagende klus klaren om één, en in sommige gevallen meerdere, schoolgebouwen aardgasvrij te maken. De vraag is dan niet alleen hoe je dit doet, maar ook hoe je dit samen doet. Samenwerking was het centrale thema van de tweede leerkring van het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen.

Lees verder

Schoolbesturen en gemeenten samen aan de slag voor aardgasvrije schoolgebouwen

Platform31 – 1 mei 2019

2019 is een belangrijk jaar voor de elf pilotprojecten uit het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Ze hebben vier seizoenen om kennis te verzamelen, een innovatieve businesscase te maken én deze te vertalen naar concrete plannen. Dit doen ze niet alleen. Platform31 en Ruimte-OK bieden ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding en bijeenkomsten. Op 21 maart kwamen de schoolbesturen en gemeenten van de pilotprojecten voor het eerst bij elkaar.

Lees verder

Minister Ollongren presenteert elf basisscholen die gaan voor aardgasvrij

Ministerie van BZK – 11 november 2018

De eerste duurzaam gerenoveerde school werd begin deze week feestelijk heropend in Opeinde, gemeente Drachten-Smallingerland. De komende periode volgen nog elf basisscholen die hun schoolgebouwen aardgasvrij gaan maken. Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Lees verder

92 aanmeldingen voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen

2 oktober 2018

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

Lees verder

Minister Ollongren start programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen

Ministerie van BZK – 4 juli 2018

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees verder

Leister Igge