Nieuws

Schoolbesturen en gemeenten samen aan de slag voor aardgasvrije schoolgebouwen

Platform31 – 1 mei 2019

2019 is een belangrijk jaar voor de elf pilotprojecten uit het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Ze hebben vier seizoenen om kennis te verzamelen, een innovatieve businesscase te maken én deze te vertalen naar concrete plannen. Dit doen ze niet alleen. Platform31 en Ruimte-OK bieden ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding en bijeenkomsten. Op 21 maart kwamen de schoolbesturen en gemeenten van de pilotprojecten voor het eerst bij elkaar.

Lees verder

Minister Ollongren presenteert elf basisscholen die gaan voor aardgasvrij

Ministerie van BZK – 11 november 2018

De eerste duurzaam gerenoveerde school werd begin deze week feestelijk heropend in Opeinde, gemeente Drachten-Smallingerland. De komende periode volgen nog elf basisscholen die hun schoolgebouwen aardgasvrij gaan maken. Zij ontvangen hiervoor een stimuleringsbijdrage van 350.000 euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Lees verder

92 aanmeldingen voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen

2 oktober 2018

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

Lees verder

Minister Ollongren start programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen

Ministerie van BZK – 4 juli 2018

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees verder

Leister Igge