Alle basischolen in Utrecht aardgasloos

Utrecht wil alle basischolen in de stad aardgasloos maken. een onderzoek naar de noodzakelijke maatregelen hiervoor is in begin 2020 gepresenteerd. Op basis hiervan maakte de gemeente een plan van aanpak. Lees meer

Dit gaat niet over basisscholen

Vier lessen voor 'totaalvoetbal'

Het is alweer een tijdje terug dat ik voor Magrittes kunstwerk ‘Ceci n’est pas une pipe’ stond. Gedurende de twee jaar dat het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen nu bestaat moet ik daar vaak aan terugdenken. Gaan al die discussies wel over het verduurzamen van basisscholen? Lees meer

Goed samenspel succesfactor bij renovatie basisschool de Horizon

Wat maakte de renovatie van basisschool De Horizon uit Heerlen een duurzaam succes? En wat werd er mogelijk door een pilot van het innovatieprogramma te zijn? Lees meer

Animatie: Zoek de verbinding en koppel opgaven voor een aardgasvrij en fris schoolgebouw

Hoe kan je de verduurzaming van een schoolgebouw koppelen aan andere maatschappelijke opgaven in de wijk? Bekijk de animatie voor inspiratie en tips. Lees meer

Animatie: De aardgasvrije school als knooppunt in de wijk

Een aardgasvrije school kan de energietransitie op gang brengen, maar tegelijkertijd ook als ‘buurthub’ leerlingen, ouders, wijkbewoners, professionele partijen en hun activiteiten in de buurt verbinden. Lees meer

Animatie: innovatief aanbesteden voor een aardgasvrij en fris schoolgebouw

Hoe kun je bestaande schoolgebouwen aardgasvrij maken én zorgen voor een beter binnenklimaat? In een vierdelige animatieserie helpt het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ schoolbesturen en gemeenten op weg. De tweede animatie in de reeks geeft tips voor een innovatieve aanbesteding. Waar begin je en waar moet je op letten? Lees meer

Animatie: samenwerken aan aardgasvrije en frisse basisscholen

Kinderen moeten kunnen leren en spelen in een aangename en gezonde schoolomgeving, maar in veel Nederlandse scholen is het binnenklimaat ondermaats. Hoe kun je bestaande schoolgebouwen aardgasvrij maken en zorgen voor een beter binnenklimaat? In een vierdelige animatieserie helpt het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ schoolbesturen en gemeenten op weg. Lees meer

“We hebben een bredere win-win bereikt dan 'alleen' een aardgasvrije school”

De eerste volledig gerenoveerde aardgasvrije basisschool in het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen is een feit! Bij de start van dit schooljaar opende basisschool De Zonheuvel in Driebergen de deuren van haar aardgasvrije gebouw. Lees meer

‘Je moet op een andere manier naar waarde kijken’

Luisterartikel over vorderingen bij De Kameleon in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer wordt alle onderwijshuisvesting zo milieu- en mensvriendelijk mogelijk vernieuwd. Zo transformeert de interconfessionele basisschool De Kameleon van twee locaties van samen 950 vierkante meter, naar één locatie van ruim 2.300 vierkante meter. Daar komt ruimte voor zeker 300 leerlingen, maar ook voor een kinderopvang en verschillende wijkverenigingen. In dit luisterartikel hoor je hoe zij de renovatie duurzaam, energieneutraal en circulair aanpakken. Lees meer

Waarom is opschaling van duurzame transformatie zo lastig?

Een samenwerkingsperspectief voor schoolgebouwen op basis van praktijkervaring

Waarom is opschaling van succesvolle individuele cases nu zo’n weerbarstige opgave? Wat moeten we in de volgende stap anders doen om een extra impuls te kunnen geven aan de verduurzaming van de in Nederland aanwezige schoolgebouwen? Op basis van onze ervaring in het innovatieprogramma bieden we een samenwerkingsperspectief. Lees meer

Succesvolle renovatie voor School Vol Energie

Piet Scheerhoorn doet op de website van de BNG bank verslag van de duurzame transformatie van basisschool De Leister Igge in de Friese gemeente Smallingerland. Lees meer

Vernieuwde Beslisboom helpt in keuzeproces verduurzaming

Lees het artikel in Schooldomein over de Vernieuwde Beslisboom die helpt in het keuzeproces van verduurzamen. Lees meer

Hoe kan een schoolbestuur (wel) investeren in de verduurzaming van schoolgebouwen?

Scholen denken dat het investeringsverbod het onmogelijk maakt om te investeren in verduurzaming. Dit is echter niet het geval. Wat mag er redelijkerwijs verwacht worden van het schoolbestuur als het gaat om een bijdrage aan de verduurzaming van schoolgebouwen? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden op het gebied van mee-investeren door het schoolbestuur? Lees meer

Vernieuwde Beslisboom helpt in keuzeproces verduurzaming

Voor schoolbesturen met vragen over het verduurzamen van scholen is er nu goed nieuws. De Beslisboom Verduurzaming Scholen, een online hulpmiddel om een aanpak voor verduurzaming van uw (bestaande) schoolgebouw te kiezen, is geactualiseerd! Lees meer

Op weg naar een duurzaam IHP

Lees het artikel in Schooldomein over het onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame IHP’s. Lees meer

Hoe werk je samen met andere organisaties aan innovatie?

Kennis-, implementatie & leerprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen

Elf schoolbesturen en gemeenten moeten samen de uitdagende klus klaren om één, en in sommige gevallen meerdere, schoolgebouwen aardgasvrij te maken. De vraag is dan niet alleen hoe je dit doet, maar ook hoe je dit samen doet. Samenwerking was het centrale thema van de tweede leerkring van het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Lees meer

Schoolbesturen en gemeenten samen aan de slag voor aardgasvrije schoolgebouwen

2019 is een belangrijk jaar voor de elf pilotprojecten uit het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Ze hebben vier seizoenen om kennis te verzamelen, een innovatieve businesscase te maken én deze te vertalen naar concrete plannen. Dit doen ze niet alleen. Platform31 en Ruimte-OK bieden ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding en bijeenkomsten. Op 21 maart kwamen de schoolbesturen en gemeenten van de pilotprojecten voor het eerst bij elkaar. Lees meer

Minister Ollongren presenteert elf basisscholen die gaan voor aardgasvrij

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’. Lees meer

92 aanmeldingen voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’. Lees meer

Minister Ollongren start programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van BZK. Lees meer