92 aanmeldingen voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’.

In de komende periode wordt duidelijk welke 10 gemeenten op extra steun vanuit de Rijksoverheid mogen rekenen. Eerder maakte de minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) al bekend welke 27 gemeenten een rijksbijdrage ontvangen voor het Programma Aardgasvrije Wijken. Naast het aardgasvrij en fris maken van bestaande schoolgebouwen starten Platform 31 en Ruimte-OK ook een ondersteuningsprogramma. De bedoeling van dit programma is om kennis en ervaring bij de toegewezen projecten actief in te zetten en tegelijkertijd breed inzetbaar te laten zijn voor alle gemeenten in Nederland. Het ondersteuningsprogramma helpt gemeenten bij het invullen van hun regierol. Dit is nodig om de overgang naar een aardgasvrije omgeving te versnellen.

Medio oktober stelt een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de PO-Raad, een selectieadvies op uit de ingediende projectvoorstellen. Uiteindelijk zal de minister van BZK bepalen welke projecten een decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds ontvangen.