Aardgasvrije, frisse én gezonde scholen

Als gevolg van de klimaatverandering hebben we met meer warmere periodes te maken. Nu meer dan ooit is het belangrijk dat we nadenken over hoe we onze scholen naast aardgasvrij en duurzaam maken, ook fris en gezond houden. Hoe integreer je deze aspecten in de besluitvorming om tot aardgasvrije, frisse en gezonde scholen te komen? Wat is er nodig om dit te implementeren en te borgen? Ook benieuwd?

GGD Gelderland-Midden heeft in opdracht van het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen onderzocht hoe fris en gezond beter in de renovatie van basisscholen kan worden meegenomen. Er is gesproken met schooldirecteuren, projectleiders van aardgasvrije scholen en adviseurs van GGD’en en gemeenten. Instrumenten, ook gezondheidskundige, zijn geïnventariseerd en beoordeeld. En evaluaties en onderzoeken over de wijze waarop gezondheid wordt meegenomen bij verduurzamen van scholen zijn geanalyseerd. Het resultaat is een serie aanbevelingen zodat bij de energietransitie van basisscholen ook de thema’s gezondheid en klimaatadaptatie op een goede wijze worden meegenomen in de besluitvorming en verduurzamingsaanpak.

Lees het rapport (pdf, 1,1 Mb)