Animatie: De aardgasvrije school als knooppunt in de wijk

Hoe kun je bestaande schoolgebouwen aardgasvrij maken én zorgen voor een beter binnenklimaat? In een vierdelige animatieserie helpt het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ schoolbesturen en gemeenten op weg. In de derde animatie laten we zien dat het aardgasvrij maken van een schoolgebouw, veel meer betekent dan alleen een fysieke ingreep.

De school is een knooppunt in onze samenleving en heeft een verbindende functie in de wijk. Het is niet alleen een plek waar kinderen onderwijs krijgen, maar ook een plek waar mensen samenkomen, elkaar ontmoeten en waar buurtactiviteiten plaatsvinden. Door schoolgebouwen te verduurzamen, kunnen gemeenten en schoolbesturen een voorbeeldfunctie vervullen in de energietransitie. Een aardgasvrije school kan de energietransitie op gang brengen, maar tegelijkertijd ook als ‘buurthub’ leerlingen, ouders, wijkbewoners, professionele partijen en hun activiteiten in de buurt verbinden. Meer weten over de kansen van een aardgasvrij schoolgebouw? Bekijk dan de animatie.

Verder leren?

Kijk voor achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden op www.aardgasvrijescholen.nl. Lees bijvoorbeeld het interview met wethouder Chantal Broekhuis van de gemeente Utrechts Heuvelrug. Ze vertelt over wat het verduurzamen van basisschool De Zonheuvel in Driebergen betekende voor de wijk.