Animatie: Zoek de verbinding en koppel opgaven voor een aardgasvrij en fris schoolgebouw

Hoe kun je bestaande schoolgebouwen aardgasvrij maken én zorgen voor een beter binnenklimaat? In een vierdelige animatieserie helpt het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ schoolbesturen en gemeenten op weg. In de vierde en laatste animatie laten we zien hoe je de verduurzaming van een schoolgebouw kunt koppelen aan andere maatschappelijke opgaven in de wijk.

Een schoolgebouw aardgasvrij en fris renoveren lukt alleen door aan te sluiten op de plannen en opgaven in de wijk. Duurzame en innovatieve oplossingen zijn namelijk niet in een vacuüm te realiseren. Kun je bijvoorbeeld aanhaken op een warmtenet? Is er wel genoeg warmte beschikbaar? En kan het lokale elektriciteitsnetwerk het wel aan als je kiest voor een all-electric schoolgebouw? Door op zoek te gaan naar verbinding en door opgaven en beleidsplannen te koppelen, kom je tot duurzame en betaalbare oplossingen. Zorg dat de renovatie van het schoolgebouw geen losstaande (extra) opgave is, maar veranker het in een integrale gebiedsaanpak. Bekijk de animatie voor inspiratie en tips

Verder leren?

Lees het artikel: Waarom is opschaling van duurzame transformatie zo lastig? Hierin bieden procesmanager Henk Diepenmaat en projectleider Donald van den Akker op basis van de praktijkervaringen uit het innovatieprogramma een samenwerkingsperspectief.