Naar een aardgasvrij en frisse school, drie succesverhalen uit de praktijk

Het Innovatieprogramma aardgasvrije en frisse basisscholen loopt in 2021 af. Elf pilotscholen hebben samen met hun gemeenten drie jaar gewerkt aan verduurzaming van hun school. Doel was een aardgasvrij schoolgebouw met een gezond binnenklimaat. Dat was niet een makkelijke opgave. Met wederzijdse vertrouwen en goede afspraken zijn de pilots aan de slag gegaan, en met resultaat. Drie scholen vertellen over hun ervaringen met het succesvol verduurzamen van hun gebouw tot aardgasvrije en frisse school.

De Horizon, School met de Bijbel en De Uilenbrink zijn afgelopen jaar opgeleverd. Wat was de aanleiding om deel te nemen? Hoe hebben ze de verduurzaming aangepakt? Wat waren de ervaringen uit het proces en natuurlijk vroegen we of ze tevreden zijn met het resultaat.

De Horizon

Bij de pilot in Heerlen kwamen meerdere ontwikkelingen bij elkaar wat de gemeente en schoolbestuur motiveerden om mee te doen aan het programma. Het gebouw moest aangepast worden aan de nieuwe onderwijsvisie, het binnenklimaat verbeterd en de school kon profiteren van de ontwikkelingen in de aardgasvrije wijk. De ontwikkelingen samen waren een mooi momentum en vooral de ideale study case. Ervaringen die nu worden opgedaan dragen bij aan het renoveren van alle INNOVO-scholen én dienen als lessen voor alle scholen binnen Heerlen en Parkstad Limburg. Aan het einde van de zomervakantie van 2020 is het gerenoveerde schoolgebouw opgeleverd. Herman Noppers, bestuursadviseur vastgoed bij Innovo en Roel van den Bosch, directeur van de basisschool De Horizon uit Heerlen leggen uit welke maatregelen zij hebben getroffen en hoe zij de gerenoveerde De Horizon ervaren.

School met de Bijbel

Het schoolbestuur was al langer bezig met duurzaamheid. Dat de cv-ketel aan vervanging toe was, creëerde extra momentum om de stap te zetten naar aardgasvrij. Voor zowel het schoolbestuur als de gemeente was dit het eerste schoolgebouw dat van het aardgas af gaat. In 2020 is gestart met de renovatie en verduurzamingsmaatregelen. Het schoolgebouw is in april 2021 opgeleverd en sindsdien in gebruik. Hans van Leerdam, directeur School met de Bijbel en leerkracht Annemarie van Hal geven ons een inkijk in de keuzes en vertellen over het huidig gebruik.

De Uilenbrink

SAAM* scholen is hard op weg om al haar scholen te verduurzamen en energieneutraal te maken. Enkele nieuwbouwscholen zijn al succesvol aardgasvrij gemaakt. Met het pilotproject De Uilenbrink wilde SAAM* kennis en ervaring opdoen over renovatie en verduurzaming van bestaande bouw. In 2019 is gestart met de voorbereidingen voor het renovatietraject. De gevel en het dak van het schoolgebouw zijn aangepakt en het schoolgebouw is uitgebreid met nieuwbouw. In maart 2021 werd het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Frank van Wetten van SAAM* scholen en Marly de Jong, directeur van De Uilenbrink vertellen over het proces, de maatregelen en uiteindelijk resultaat.

Deze drie scholen zijn natuurlijk niet de enige. Zie andere pilotscholen en de kennisbank voor meer informatie over het verduurzamen naar aardgasvrije en frisse school.