Reeks kennisdocumenten: De weg naar Aardgasvrije en Frisse Scholen

Werk maken van de verduurzamingsopgave van bestaande schoolgebouwen? Raadpleeg de kennisdocumenten voor gemeenten en schoolbesturen die bestaande basisscholen duurzaam willen renoveren naar een aardgasvrije en frisse school. Ze bevatten de leerervaringen die zijn opgedaan met de projecten uit het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen.

Het programma Aardgasvrije en Frisse scholen kent elf gemeenten en schoolbesturen die vanaf de start in 2018 nauwlettend zijn gevolgd. Opgedane kennis en ervaringen met het innovatieprogramma – de verduurzaming tot aardgasvrij en frisse basisscholen – is thematisch beschreven in kennisdocumenten.

Wat leert de praktijk?

Dit kennisdocument met referenties uit de dagelijkse praktijk van het innovatieprogramma laat zien hoe. Naast inzicht in de zes leerpunten geeft het een mooie dwarsdoorsnede van zo’n achttien projecten die de stap hebben gemaakt naar een Aardgasvrije en Frisse School.

Lees het kennisdocument: Wat leert de praktijk? (pdf)

Waar ligt de financiële ruimte?

In het vinden van de benodigde investeringsmiddelen is het nodig dat gemeenten en schoolbestuur naast elkaar gaan staan en beschikbare middelen effectief weten in te zetten. Met de opgedane ervaringen uit het innovatieprogramma zijn vijf bespreekpunten opgehaald. Deze bespreekpunten helpen gemeenten en schoolbesturen op weg om toekomstige investeringen in de huisvesting goed op elkaar af te stemmen.

Lees het kennisdocument: Waar ligt de financiële ruimte? (pdf)

Wegnemen van belemmeringen?

Gedurende het proces komen verschillende belemmeringen op tafel. Dit document biedt gemeenten en schoolbesturen een handvat om aanwezige risico’s en belemmeringen vroegtijdig in beeld te hebben. Als ook inzicht in de stappen om deze beheersbaar te maken.

Lees het kennisdocument: Wegnemen van belemmeringen? (pdf)

Wat kan er vanuit MI-vergoedingen?

De praktijk laat zien dat voor het treffen van verduurzamingsmaatregelen naast een bijdrage vanuit de gemeente vaak ook onderhoudsmiddelen vanuit het meerjarenonderhoudsplan van het schoolbestuur worden ingezet. Dit kennisdocument maakt de relatie met de ontvangen rijksvergoedingen inzichtelijk.

Lees het kennisdocument: Wat kan er vanuit MI-vergoedingen? (pdf)

Hoe borg je een goede eindkwaliteit?

Het realiseren van een Aardgasvrije en Frisse School gaat niet vanzelf. Om zeker te zijn van een goed eindresultaat moet er naast een goed Programma van Eisen, integraal ontwerp en adequate uitvoering ook aandacht zijn voor kwaliteitsborging. In dit kennisdocument staan vier adviezen om hier invulling aan te geven.

Lees het kennisdocument: Hoe borg je een goede eindkwaliteit? (pdf)

Antwoorden op meest gestelde vragen

Bij de realisatie van een Aardgasvrije en Frisse School komt veel kijken. Dit kennisdocument helpt schoolbesturen en gemeenten op weg met het vinden van een antwoord op de meest gestelde vragen ten aanzien van proces, financiën en ambities.

Lees het kennisdocument: Antwoorden op meest gestelde vragen (pdf)