Naar een Duurzaam IHP

Wat hoort er in een duurzaam Integraal Huisvestingsplan (IHP)? Hoe krijgen duurzaamheidsdoelstellingen er een plek in? En hoe ziet het proces eruit om te komen tot gezamenlijke afspraken op het gebied van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen? Deze publicatie, uit het innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse scholen, ondersteunt gemeenten en schoolbesturen bij het integreren en verankeren van lokale duurzaamheidsambities in het IHP.

Eerder onderzoek en analyse van IHP’s liet zien dat het hier in de praktijk nog wel eens aan ontbreekt. Het maken en opstellen van een IHP is één. Het met elkaar overeenstemming bereiken hoe lokale duurzaamheidsdoelstellingen in dit IHP ook een plek gaan krijgen is twee. De nieuwe publicatie ‘Zo maakt u werk van een Duurzaam IHP’ helpt om ook aan dat laatste aspect invulling te geven.

Lees het rapport (pdf, 0,6 Mb)