Rapport: 'Een aanpak met ruggengraat'

In het rapport Een aanpak met ruggengraat – Op weg naar een onderwijshuisvesting van integrale, klimaat-inclusieve topkwaliteit bieden de auteurs analyses en handvatten om de stap te maken van losse pilots naar een aanpak om 9000 scholen in Nederland fossielvrij te krijgen.

Download hier het rapport

Henk Diepenmaat van Actors Procesmanagement en Wouter Kersten van Platform31 schreven dit rapport in opdracht van het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Op basis van op het eerste gezicht abstracte begrippen en modellen komen zij tot concrete voorstellen om meters te maken in de enorme opgave van het verduurzamen van de scholen in Nederland.

Met aanbevelingen voor de verschillende niveaus – governance, regie, arrangementen en transacties – pakt de Ruggengraat het praktijkprobleem van een moeizame opschaling op professionele wijze aan.