Vernieuwde Beslisboom helpt in keuzeproces verduurzaming

Lees het artikel in Schooldomein over de Vernieuwde Beslisboom die helpt in het keuzeproces van verduurzamen. Lees meer

Hoe kan een schoolbestuur (wel) investeren in de verduurzaming van schoolgebouwen?

Scholen denken dat het investeringsverbod het onmogelijk maakt om te investeren in verduurzaming. Dit is echter niet het geval. Wat mag er redelijkerwijs verwacht worden van het schoolbestuur als het gaat om een bijdrage aan de verduurzaming van schoolgebouwen? Wat zijn de wettelijke mogelijkheden op het gebied van mee-investeren door het schoolbestuur? Lees meer

Vernieuwde Beslisboom helpt in keuzeproces verduurzaming

Voor schoolbesturen met vragen over het verduurzamen van scholen is er nu goed nieuws. De Beslisboom Verduurzaming Scholen, een online hulpmiddel om een aanpak voor verduurzaming van uw (bestaande) schoolgebouw te kiezen, is geactualiseerd! Lees meer

Op weg naar een duurzaam IHP

Lees het artikel in Schooldomein over het onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame IHP’s. Lees meer

Hoe werk je samen met andere organisaties aan innovatie?

Kennis-, implementatie & leerprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen

Elf schoolbesturen en gemeenten moeten samen de uitdagende klus klaren om één, en in sommige gevallen meerdere, schoolgebouwen aardgasvrij te maken. De vraag is dan niet alleen hoe je dit doet, maar ook hoe je dit samen doet. Samenwerking was het centrale thema van de tweede leerkring van het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Lees meer

Schoolbesturen en gemeenten samen aan de slag voor aardgasvrije schoolgebouwen

2019 is een belangrijk jaar voor de elf pilotprojecten uit het Innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Ze hebben vier seizoenen om kennis te verzamelen, een innovatieve businesscase te maken én deze te vertalen naar concrete plannen. Dit doen ze niet alleen. Platform31 en Ruimte-OK bieden ondersteuning in de vorm van procesbegeleiding en bijeenkomsten. Op 21 maart kwamen de schoolbesturen en gemeenten van de pilotprojecten voor het eerst bij elkaar. Lees meer

Minister Ollongren presenteert elf basisscholen die gaan voor aardgasvrij

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’. Lees meer

92 aanmeldingen voor Programma Aardgasvrije en Frisse Scholen

Één op de vijf gemeenten staat, samen met een schoolbestuur, in de startblokken om aan de slag te gaan met het verduurzamen van onderwijsgebouwen. Dit blijkt uit de 92 ontvangen aanvragen voor het ‘Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen’. Lees meer

Minister Ollongren start programma voor aardgasvrije en frisse basisscholen

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van BZK. Lees meer