Contact

De helpdesk is er voor al uw vragen én op de website www.aardgasvrijescholen.nl bundelen we kennis en praktijkvoorbeelden om u op weg te helpen.

Heeft u vragen over het programma?
Neem dan gerust contact met ons op via
06 – 47916249 of via marco.vanzandwijk@ruimte-ok.nl

Over het project

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van OCW, VNG en PO-Raad. De uitvoering is in handen van Platform31 en Ruimte-OK.

Eind 2018 meldden zich maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten aan voor het innovatieprogramma Aardgasvrije en frisse basisscholen. Daarvan werden 11 geselecteerd op basis van kwaliteit, verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak. Aan iedere pilot is een persoonlijke begeleider toegewezen om het realiteitsgehalte van het project te toetsen en om inzichten aan te dragen die in lijn zijn met de doelen van het innovatieprogramma.

In dit innovatieprogramma stond ook het leeraspect centraal. Daarom werden de pilotscholen gestimuleerd om bij renovatie van een basisschool te sturen op een aardgasvrij en fris (binnenklimaat) concept. De ontwikkeling en toepassing van repeteerbare aardgasvrije oplossingen kregen hierbij nadrukkelijk de aandacht, zodat snelheid en kostendaling bij opschaling gerealiseerd kan worden en opgedane expertise breed inzetbaar wordt voor de onderwijssector.

Ondanks gelijkenissen in ambitie (aardgasvrij en fris) staken de pilotscholen hun voorbereiding heel verschillend in. Van de 11 pilotsscholen hebben 5 scholen hun ambities weten te realiseren binnen de duur van het programma. De ontwikkeling van 4 pilotscholen loopt nog en zijn in een vergevorderd stadium (aanbesteding). Onder begeleiding van het innovatieprogramma zijn twee pilotscholen (tijdelijk) gestopt vanwege de mismatch tussen ambitie en budget. Niets doen is geen optie meer. Met de uitdagingen waar we allen voor staan is het nog belangrijker om te bouwen aan gezonde, goede en toekomstbestendige scholen voor onze kinderen. Met dit besef, wacht het onderwijsveld de komende jaren een enorme uitdaging. Duizenden schoolgebouwen moeten worden verduurzaamd. De kennis en ervaringen die binnen het innovatieprogramma zijn opgebouwd, worden dan ook met gemeenten en schoolbesturen over heel Nederland gedeeld en wordt er gewerkt aan een programma waarbij meer scholen tegelijk kunnen worden verduurzaamd.