Contact

De helpdesk is er voor al uw vragen én op de website www.aardgasvrijescholen.nl bundelen we kennis en praktijkvoorbeelden om u op weg te helpen.

Heeft u vragen over het programma? Neem dan gerust contact met ons op via 085-1303 682 of via info@aardgasvrijescholen.nl.

Over het project

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van OCW, VNG en PO-Raad. De uitvoering is in handen van Platform31 en Ruimte-OK.

In dit innovatieprogramma staat het leeraspect centraal. 11 pilots worden gestimuleerd om bij renovatie van een basisschool te sturen op een aardgasvrij en fris (binnenklimaat) concept. De ontwikkeling en toepassing van repeteerbare aardgasvrije oplossingen heeft hierbij nadrukkelijk de aandacht zodat snelheid en kostendaling bij opschaling gerealiseerd kan worden en opgedane expertise breed inzetbaar wordt voor de onderwijssector.

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse scholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Het verduurzamen van scholen leeft enorm. Maar liefst 92 basisscholen uit 72 gemeenten hebben zich aangemeld voor het ondersteuningsprogramma. Er zijn veel goede aanvragen ingediend. Bij het selecteren van de scholen die mee mogen doen aan de pilot, stond kwaliteit voorop. Daarnaast is gekeken naar de verdeling over bouwperioden, de geografische spreiding en naar variatie in aanpak.

Uitgangspunt van het programma is dat ook scholen die niet zijn geselecteerd, kunnen profiteren van lessen uit het innovatieprogramma. De kennis en ervaring die binnen het innovatieprogramma worden opgebouwd, delen we actief met gemeenten en schoolbesturen. Natuurlijk willen we dat er zoveel mogelijk scholen versneld aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun schoolgebouwen.