Josefschool-culemborg

Josefschool, Culemborg (nog bezig)

Over de school

Naam: kbs Josefschool
Gemeente: Culemborg
Schoolbestuur: SKOR
Omvang: 200+ leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 1419 m²
Aantal lokalen: 10
Bouwjaar: 2000, uitbreiding in 2012
Bijzonderheden: meerdere scholen in één pilot
Leerpunt: op tijd alle businesscases doorrekenen

Over de wijk

De school bevindt zich in het centrum van Culemborg, vlakbij de historische binnenstad en veel winkels.

Onderwijsvisie

De Josefschool is een katholieke school waar iedereen welkom is. Katholieke normen en waarden worden er doorgegeven, en er is aandacht voor de overeenkomsten met andere geloven. De school beschrijft haar missie als volgt: “Wij geloven in het begeleiden van onze kinderen naar een verdraagzame en respectvolle samenleving.”

Waarom in dit project?

Deze school was initieel samen met drie andere scholen in de pilot, het Praathuis, de Blink en de Koningin Julia School. Het doel van dit project is, naast het gasvrij maken van vier scholen, om op zoek te gaan naar repeterende factoren en innovatieve oplossingen. Die dienen als input voor een zekere mate van standaardisering en zijn belangrijk in het leerproces. In Culemborg zou deze aanpak, mits mogelijk, gelijkwaardig aan het Bouwbesluit en gedragen door alle partijen, innovatief kunnen zijn.

Aanpak en aanpassingen

De ambitie was om de vier schoolgebouwen binnen dezelfde pilot van het aardgas af te halen. Een case met vier verschillende processen van verduurzaming waar de gemeente en de betrokken schoolbesturen van kunnen leren. Alle genoemde scholen waren relatief recentelijk (2006) gerenoveerd, waardoor de duurzame maatregelen die genomen worden relatief beperkt zijn in de omvang.

Looptijd

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de werkzaamheden in 2019 moeten starten. Doordat het project bijna een half jaar heeft stilgelegen, is dat niet gelukt. Begin 2020 werd opnieuw gekeken naar een haalbare businesscase met nieuwe cijfers en nieuwe uitgangspunten. Het Praathuis, de Blink en de Koningin Julia School zijn gestopt met de pilot. Na het veranderen van de businesscase is besloten om met twee scholen door te gaan, St. Josefschool en Brede School West.

Leerpunten

De pilot in Culemborg was een veelbelovend project, dat een moeilijke start heeft gekend. De partijen zijn te lang bezig geweest met realisatie op basis van een te laag budget. Aanpassingen in het stroomnetwerk van Culemborg is een groot probleem; de netbeheerder Liander heeft een capaciteitsprobleem. Daardoor verlopen de offertes en wordt het project steeds duurder.