Josefschool-culemborg

Archief

Basisscholen, Culemborg

Initiële project

Uniek aan de pilot in Culemborg was dat de subsidie niet voor één maar voor vier basisscholen zou worden gebruikt. Dit betekende vier processen van verduurzaming waar de gemeente en de betrokken schoolbesturen van zouden kunnen leren. Met dit pilotproject wil de gemeente Culemborg (samen met de schoolbesturen) de overige 15 scholen en daarna al het maatschappelijk vastgoed voor 2030 energieneutraal en aardgasvrij maken.

In eerste instantie namen Basisschool Blink, Koningin Juliana School, Josefschool en ’t Praathuis deel als pilot. Dit gebeurde in het samenwerkingsverband ‘Duurzame Scholen’, waarin de gemeente, vier PO schoolbesturen en twee VO-schoolbesturen samenwerken. Formeel heeft de Koningin Julianaschool de subsidie gekregen. Na een doorbreking van de businesscases is besloten om door te gaan met twee scholen, namelijk St. Josephschool en Brede School West.

De ambitie was om de vier schoolgebouwen binnen dezelfde pilot van het aardgas af te halen. Een case met vier verschillende processen van verduurzaming waar de gemeente en de betrokken schoolbesturen van kunnen leren. Alle genoemde scholen waren relatief recentelijk (2006) gerenoveerd, waardoor de duurzame maatregelen die genomen worden relatief beperkt zijn in de omvang. De inzet van het project is allereerst het verduurzamen van de vier scholen, maar de scholen hebben zich gecommitteerd om de pilot op te schalen naar de overige scholen in Culemborg. Hiermee werd beoogd om de aanpak schaalbaar te maken. Indien mogelijk wil de gemeente uiteindelijk ook al het gemeentelijk vastgoed aardgasvrij maken.

Status (bezig, wisseling plaatsgevonden)

Op basis van een prestatieovereenkomst is de haalbaarheid van de business cases onderzocht. Naar aanleiding hiervan zijn per school door schoolbestuur en de gemeente afwegingen gemaakt. De business cases voor drie scholen, zoals ze in tijd en kosten zijn geraamd, zijn niet haalbaar. Er is besloten om drie scholen terug te trekken. De scholen die zijn teruggetrokken zijn Basisschool Blink, Koningin Juliana School en ’t Praathuis. Culemborg gaat met de verduurzaming van twee scholen, namelijk Josefschool en Brede School West verder, waarvan Brede School West nog in de beginfase is.

Over de school

Naam: Josefschool
Gemeente: Culemborg
Schoolbestuur: RK-Schoolbestuur
Huidig aantal leerlingen: 200
Leerlingenprognose 2027: 183

Over het gebouw

Oppervlakte: 1419m2
Aantal lokalen: 10
Bouwjaar: 2000, uitbreiding in 2012

Over de wijk

De school bevindt zich in het centrum van Culemborg, vlakbij de historische binnenstad en veel winkels. De Josefschool is onderdeel van de warmte-aanpak voor het centrum die de komende jaren wordt geïmplementeerd.

Onderwijsvisie

De Josefschool is een katholieke school waar iedereen welkom is. Christelijke normen en waarden worden er doorgegeven, en er is aandacht voor de overeenkomsten met andere geloven. De school beschrijft haar missie als volgt: Wij geloven in het begeleiden van onze kinderen naar een verdraagzame en respectvolle samenleving.