BS De Horizon, Heerlen

Over de school

Naam: BS De Horizon
Gemeente: Heerlen
Schoolbestuur: INNOVO Stichting voor katholiek onderwijs
Aantal leerlingen: 297
Leerlingenprognose 2027: 221

Over het gebouw

Oppervlakte: 1700m2
Aantal lokalen: 15
Bouwjaar: 1988, uitbreiding in 2001

Type gebouw: Laagbouw met plat dak (bitumen) en sheddaken (beton pannen). Zowel binnen als buiten betonsteen.

Het gebouw van de school werd in 1988 gebouwd als school voor speciaal onderwijs. Vanwege de afwijkende groepsgrootte in het speciaal onderwijs (8 – 12 leerlingen per groep) kent het gebouw relatief kleine klaslokalen (42m2). In 2001 nam basisschool De Horizon het gebouw in gebruik, waarbij het gebouw meteen werd uitgebreid. De Horizon is geen school voor speciaal onderwijs en dat maakt de lokalen in het oorspronkelijk deel te klein. Door de gesloten structuur van het gebouw in het hart is er weinig transparantie en doorzicht. Conceptueel vraagt het onderwijsconcept openheid, transparantie en verwerkingsgebieden zoals leerpleinen.

Over de wijk

De school bevindt zich in een van de oudere wijken van Heerlen: de Grasbroek, Musschemig en Schandelen wijk, in de volksmond GMS. De wijk met zo’n 5000 inwoners ligt ten Noorden van het stadscentrum, achter het station van Heerlen. In de wijk bevinden zich veel arbeiderswoningen, waar vroeger mijnwerkers woonden die werkten in het nabijgelegen Oranje Nassau I mijnbouwbedrijf. Sinds de sluiting van de mijnen is de wijk flink in ontwikkeling. Nu is het een diverse wijk, met meerdere onderwijsvoorzieningen.
De wijk is niet verkozen tot proeftuin aardgasvrije wijk in het rijks-programma. Dit is voor de gemeente Heerlen geen reden om af te remmen. De partijen in de wijk onderzoeken nu hoe ze op een andere manier de transitie kunnen financieren.

Onderwijsvisie

BS de Horizon is een rooms-katholieke basisschool. De missie van de school is vanuit het kind geschreven: ‘‘Op basisschool de Horizon word ik door de leerkracht begeleid om mijn talenten, kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. Ik leer mezelf, de ander en de wereld kennen zodat ik me kan ontwikkelen en kan ontdekken wat ik wil, wat ik kan en hoe ik dit ga bereiken in mijn leven.”

Waarom in dit project?

Bij de pilot in Heerlen komen meerdere ontwikkelingen bij elkaar wat de gemeente en schoolbestuur motiveerden om mee te doen aan het programma. Het gebouw moet aangepast worden aan de nieuwe onderwijsvisie, het binnenklimaat moet verbeterd en de school profiteren van de ontwikkelingen in de aardgasvrije wijk. De ontwikkelingen samen vormen een mooi momentum en vooral de ideale studycase. Ervaringen die nu worden opgedaan dragen bij aan het renoveren van alle INNOVO-scholen én dienen als lessen voor alle scholen binnen Heerlen en Parkstad Limburg.

Aanpak (schets van het project)

Heerlen participeert in PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie), dat als doelstelling heeft: de regio Parkstad energieneutraal in 2040. Op dit moment is de regio druk bezig met het onderzoeken van een warmtenet dat wordt gevoed door mijnwatersystemen. De ontwikkelingen met mijnwater beginnen rondom het station van Heerlen, daarna wil de regio minstens 500 woningen en basisschool De Horizon in de wijk GMS aansluiten op het warmtenet.

In samenwerking met?

Zowel de warmtevoorziening als de zorg voor het frisse binnenklimaat wil de gemeente door Mijnwater B.V. laten onderzoeken. Zij zorgen voor een rendabele exploitatie van warmte en koude met behulp van mijnwater.

Mijnwater B.V is een maatschappelijke organisatie dat voortborduurt op de ontwikkeling en bouw van de mijnwater infrastructuur van de gemeente Heerlen.

Looptijd / planning

De renovatie is voorzien in de periode 2019-2020

Unieke kenmerken en leerpunten

  • Uniek aan de pilot is het gebruik van mijnwater. Het mijnwatersysteem heeft de mogelijkheid om energie op te slaan en uit te wisselen tussen verschillende afnemers. Zo ontstaan kansen voor kostenoptimalisatie.
  • De pilot wil prestatieniveaus afspreken voor de binnenruimte. Een interessant leerpunt voor de gemeente: Hoe ontwikkel je een prestatiecontract voor een gerenoveerd schoolgebouw, waarbij je een prijskaartje hangt aan het iedere meter verwarmd oppervlakte?
  • De laagtemperatuur technologie van Mijnwater B.V. kan worden vergeleken, tijdens de ontwerpfase, met andere technologieën voor het verwarmen, koelen en ventileren van het gebouw. Dit biedt belangrijke inzichten voor toekomstige renovaties in de regio.
  • Mijnwater B.V. gaat ook aan de slag met de ventilatie, die afgestemd wordt op de vereisten van Frisse Scholen, klasse B.
  • Het schoolbestuur neemt binnen haar scholen al actief stappen op gebied van energiebesparing. Dit doen ze bijvoorbeeld door sluimerverbruik in de weekenden aan te pakken. De verschillende kleine maatregelen en aanpassingen zorgen ervoor dat het schoolbestuur nu al 1 ton per jaar over houdt.