CBS De Zonheuvel, Utrechtse Heuvelrug

Over de school

Naam: CBS De Zonheuvel
Gemeente: Utrechtse heuvelrug
Schoolbestuur: vereniging De Oorsprong
Huidig aantal leerlingen: 226
Leerlingenprognose 2027: 260

Over het gebouw

Oppervlakte: 1.280 m2 (bestaand) en 260 m2 (nieuwbouw)
Aantal lokalen: 10
Bouwjaar: 1967, in 2000 uitgebreid.

Type gebouw: Het gebouw betreft één bouwlaag met een plat dak. De gangen en nevenruimten hebben verlaagde dakvlakken.

Over de wijk

De Zonheuvel ligt in de Dorpskern van Driebergen-Rijsenburg, een dorp van 18.500 inwoners. De school bevindt zich onder het Park de Wildbaan, ten westen van het centrum van Driebergen.

Onderwijsvisie

De Zonheuvel is een protestantschristelijke school waar les wordt gegeven vanuit een protestantschristelijke identiteit. De nadruk ligt op zo goed mogelijk onderwijs dat het beste in leerlingen naar bovenhaalt. Hierbij staan de talenten en de unieke-zelf van leerlingen centraal.

Waarom in dit project?

Een groot deel van de schoolgebouwen in de gemeente is rond de 40 jaar oud en zijn zowel architectonisch als bouwtechnisch vergelijkbaar. De gemeente wil de gebouwen de komende 10 jaar duurzaam renoveren naar BENG en aardgasvrij. De gemeente en het schoolbestuur doen met deze pilot kennis en ervaring op voor de andere aardgasvrije renovatieprojecten die nodig zijn om een deel van de gemeente energieneutraal te maken in 2035.
De pilot is de eerste duurzame renovatie van een schoolgebouw in gemeente als redelijk alternatief voor vervangende nieuwbouw: op deze manier komt de ambitie om van BENG de stap naar aardgasvrij te kunnen maken dichterbij.

Aanpak (schets van het project)

De school wordt met de renovatie opgewaardeerd naar BENG en frisse scholen klasse B en daarnaast voorbereid op aardgasvrij. Bij zowel nieuwe als bestaande schoolgebouwen wil de gemeente inzetten op maximale isolatie, energiezuinig verlichting, 50 procent duurzame ventilatie/koeling, 50 procent warmtepomp, 75 procent zonnepanelen daken en 50 procent biomassa-installatie.

In samenwerking met?

Voor de bouwkundige werkzaamheden is vereniging De Oorsprong in gesprek met aannemingsbedrijf Van Zoelen. Voor de werkbouwkundige en elektronische installaties is dit met TIBN.

Looptijd / planning

Start uitvoering in 2019.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • De belangrijkste leerelementen voor gemeente en schoolbestuur zijn het verkrijgen van meer inzicht in de voor- en nadelen van technische oplossingen, financieringsvormen en contractvormen. Daarnaast willen ze de ervaringen gebruiken bij het inrichten en aansturen van andere projecten voor aardgasvrij bouwen en renoveren.
  • Inzicht in de (on)mogelijkheden van een aanvullende bijdrage van het schoolbestuur voor een aardgasvrije renovatie.