CBS De Zonheuvel, Utrechtse Heuvelrug (afgerond)

Over de school

Naam: CBS De Zonheuvel
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Schoolbestuur: vereniging De Oorsprong
Omvang: 226-260 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 1.280 m2 (bestaand) en 260 m2 (nieuwbouw)
Aantal lokalen: 10
Bouwjaar: 1967, in 2000 uitgebreid.

Type gebouw: Het gebouw betreft één bouwlaag met een plat dak. De gangen en nevenruimten hebben verlaagde dakvlakken.

Initiële ambitie: BENG als opstap naar aardgasvrij en Frisse School Klasse B
Uitvoering: Aardgasvrij en Frisse School Klasse B

Over de wijk

De Zonheuvel ligt in de Dorpskern van Driebergen-Rijsenburg, een dorp van 18.500 inwoners. De school bevindt zich onder het Park de Wildbaan, ten westen van het centrum van Driebergen.

Onderwijsvisie

De Zonheuvel is een protestantschristelijke school waar les wordt gegeven vanuit een protestantschristelijke identiteit. De nadruk ligt op zo goed mogelijk onderwijs dat het beste in leerlingen naar bovenhaalt. Hierbij staan de talenten en de unieke-zelf van leerlingen centraal.

Waarom in dit project?

Een groot deel van de schoolgebouwen in de gemeente is rond de 40 jaar oud en zijn zowel architectonisch als bouwtechnisch vergelijkbaar. De gemeente wil de gebouwen de komende 10 jaar duurzaam renoveren naar aardgasvrij. De gemeente en het schoolbestuur doen met deze pilot kennis en ervaring op voor de andere aardgasvrije renovatieprojecten die nodig zijn om een deel van de gemeente energieneutraal te maken in 2035. De pilot is de eerste duurzame renovatie van een schoolgebouw in gemeente als redelijk alternatief voor vervangende nieuwbouw: op deze manier komt de ambitie om van BENG de stap naar aardgasvrij te kunnen maken dichterbij.

Aanpak en aanpassingen

De schil van het schoolgebouw is aangepakt, evenals de gevel, kozijnen en het dak. Daarnaast is er een nieuw decentraal ventilatiesysteem geïnstalleerd. De benodigde elektriciteit wordt opgewekt met 84 zonnepanelen (30 kWp) en voor het verwarmingssysteem is gekozen voor twee warmtepompen.

Looptijd

In 2018 hebben de gemeente en het schoolbestuur samen een aanvraag voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen ingediend. In 2019 is De Zonheuvel onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma gestart met het inzichtelijk maken van de businesscase voor zowel een aardgasvrije als een BENG- en energie neutrale-variant. De school heeft uiteindelijk voor een aardgasvrije renovatie gekozen. In de zomer van 2019 is he contract met de aannemer en de installateur getekend. De werkzaamheden zijn na de zomer gestart. De Zonheuvel is in het voorjaar van 2020 opgeleverd en bij begin van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • De belangrijkste leerelementen voor gemeente en schoolbestuur zijn het verkrijgen van meer inzicht in de voor- en nadelen van technische oplossingen, financieringsvormen en contractvormen. Daarnaast willen ze de ervaringen gebruiken bij het inrichten en aansturen van andere projecten voor aardgasvrij bouwen en renoveren.
  • Inzicht in de (on)mogelijkheden van een aanvullende bijdrage van het schoolbestuur voor een aardgasvrije renovatie.
de-zonheuvel-driebregen