Oldenzaal-De-Essen

Archief

De Essen, Oldenzaal

Over de school

Naam: De Essen
Gemeente: Oldenzaal
Schoolbestuur: Konot (bestuur van De Esch) en Consent (bestuur van De Linde, locatie de Essen)
Omvang: 450-550 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 3745m2
Aantal lokalen: 24
Bouwjaar: 1978-1985

Type gebouw: stalen dak, ongeïsoleerde betonnen kolommen in de gevel en enkel glas.

Bijzonderheden
In het gebouw bevinden zich twee scholen die onder verschillende besturen vallen: De Esch en De Linde. Het scholencomplex waar deze scholen gebruik van maken heet De Essen. Elke school gebruikt 12 lokalen.

Over de wijk

De Essen ligt in het noorden van Oldenzaal en is gebouwd in de jaren ‘70-’80. De wijk heeft ongeveer 5000 inwoners en kent veel voorzieningen: winkelcentrum sporthal, huisartsenpraktijk en verschillende basisscholen.

Onderwijsvisie

  • De Esch is een katholieke basisschool die de leerling centraal stelt en werkt met ervaringsgericht onderwijs.
  • De Linde is een openbare basisschool met twee locaties in Oldenzaal. Ze werken samen met de Universiteit Twente in een promotieonderzoek op het gebied van sociale emotie en cognitieve en creatieve vakken.

Waarom in dit project?

Het pilotproject biedt een kans om een ambitieus en vernieuwend verduurzamingsplan voor een bestaand gebouw te realiseren. Met de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed willen de schoolbesturen en gemeente een voorbeeld voor de wijk vormen. De sporthal naast het schoolgebouw wordt ook binnen het pilotproject verduurzaamd. Deze gebouwen vormen het hart van de wijk: veel inwoners van Oldenzaal maken gebruik van de faciliteiten.

De gemeente wil met het pilotproject draagvlak vergroten rondom de thema’s: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie . Binnen de Twentse Energie Strategie (TES) draagt het project bij aan kennis over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De opgedane kennis en ervaringen worden in samenwerking met de provincie in heel Overijssel gedeeld.

Status

De financiële dekking van deze pilot in Oldenzaal was niet op orde. Uit doorrekening van de businesscase bleek dat het schoolgebouw na renovatie 30% meer vierkante meters zou hebben dan waarvoor op basis van leerlingaantallen bekostiging was. Grote exploitatierisico’s in combinatie met ontbrekende dekking voor een te verwachten prijsstijging in de markt maakte betrokken partijen duidelijk dat het op dit moment niet verantwoord was om zo’n risicovol project aan te besteden. De partijen besloten het project stop te zetten en geven aan te willen wachten op nieuwbouw.