Oldenzaal-De-Essen

Update

De Essen, Oldenzaal

Over de school

Naam: De Essen
Gemeente: Oldenzaal
Schoolbestuur: Konot (bestuur van De Esch) en Consent (bestuur van De Linde, locatie de Essen)
Huidig aantal leerlingen: 539
Leerlingenprognose 2027: 450

Over het gebouw

Oppervlakte: 3745m2
Aantal lokalen: 24
Bouwjaar: 1978-1985

Type gebouw: stalen dak, ongeïsoleerde betonnen kolommen in de gevel en enkele beglazing.

Bijzonderheden
In het gebouw bevinden zich twee scholen, die onder verschillende besturen vallen: De Esch en De Linde. Het scholencomplex waar deze scholen gebruik van maken heet De Essen. Elke school gebruikt 12 lokalen.

Over de wijk

De Essen ligt in het noorden van Oldenzaal en is gebouwd in de jaren ‘70-’80. De wijk heeft ongeveer 5000 inwoners en kent veel voorzieningen: winkelcentrum sporthal, huisartsenpraktijk en verschillende basisscholen.

Onderwijsvisie

  • De Esch is een katholieke basisschool dat de leerling centraal stelt en werkt met ervaringsgericht onderwijs.
  • De Linde is een openbare basisschool met twee locaties in Oldenzaal. Ze werken samen met de Universiteit Twente in een promotieonderzoek op het gebied van sociale emotie en cognitieve en creatieve vakken.

Waarom in dit project?

Het pilotproject biedt een kans om een ambitieus en vernieuwend verduurzamingsplan voor een bestaand gebouw te realiseren. Dit draagt ook bij aan de technieken rondom het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, waarmee schoolbesturen en gemeente een voorbeeld voor de wijk vormen. De sporthal naast het schoolgebouw wordt ook binnen het pilotproject verduurzaamd. Deze gebouwen vormen het hart van de wijk: veel inwoners van Oldenzaal maken gebruik van de faciliteiten.

De gemeente wil met het pilotproject het draagvlak rondom de thema’s: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie vergroten. Binnen de Twentse Energie Strategie (TES) draagt het project bij aan kennis rondom het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De opgedane kennis en ervaringen zal in samenwerking met de provincie in heel Overijssel gedeeld worden.

Aanpak (schets van het project)

De geschikte warmteoplossing in de wijk en dus ook voor het schoolgebouw lijkt All Electric. Het gebouw wordt met gebruik van circulaire principes gerenoveerd waarbij materialen hergebruikt worden. Tevens wordt er aandacht besteed aan het realiseren van een gezond binnenklimaat op basis van frisse scholen klasse B. Naar aanleiding van de huidige wateroverlast wordt onderzocht of de omgeving klimaatbestendig kan worden ingericht.

In samenwerking met?

Bij het project zijn Saxion Hogeschool en een promovendus op het gebied van circulair building management van de Universiteit Twente betrokken. Bct architecten en Acutus zijn als adviseurs betrokken.

Looptijd/ planning

Begin 2019 wordt de aanbesteding opgestart. Doelstelling is om in hetzelfde jaar te starten met de werkzaamheden.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • De pilot omvat het grootste schoolgebouw van Oldenzaal met de meeste leerlingen in Oldenzaal. Hiermee heeft de school een groot bereik wat betreft leerlingen, ouders en medewerkers.
  • Samenwerking tussen gemeente en maar liefst twee schoolbesturen om tot een fris en aardgasvrij schoolgebouw te komen.
  • De schoolbesturen en gemeente willen innovatief aanbesteden om vernieuwing en kennis uit de markt optimaal te gebruiken.