Haarlemmermeer-de-kameleon

De Kameleon, Haarlemmermeer (in uitvoering)

Over de school

Naam: De Kameleon
Gemeente: Haarlemmermeer
Schoolbestuur: Jong Leren
Omvang: 250 – 300 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: van 924 naar 2500 m2
Aantal lokalen: van 6 naar 12
Bouwjaar: 1971
Type gebouw: Eenlaags gebouw met een plat dak, ongeïsoleerde spouwmuren, enkel glas, betonvloeren en houten dak.

Bijzonderheden: circulaire aanpak in renoveren, het gebouw wordt een Integraal Kind Centrum (met kinderopvang)

Initiële ambitie: aardgasvrij en fris, energieneutraal en zo circulair mogelijk met een levensduur van 40 jaar.

Uitvoering: nul-op-de-meter (NOM) en aardgasvrij

Over de wijk

De Kameleon ligt in Zwanenburg-West, een groene en ruim opgezette woonwijk met 2200 mensen. Het dorp vormt samen met Halfweg een dubbeldorp dat wordt gescheiden door het spoor en de ringvaart. Sinds 2019 zijn de dorpen gefuseerd en horen ze bij de gemeente Haarlemmermeer.

De Kameleon heeft een community manager die de wijk bij de school betreft en vice versa.

Onderwijsvisie

De Kameleon is een confessionele basisschool die werkt vanuit de principes van een community school. Daarin streven zij naar een nauwe samenwerking met partners en ouders om op optimale wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van ieder kind.

Waarom in dit project?

De gemeente Haarlemmermeer heeft ambitieuze doelstellingen en wil energieleverend en circulair zijn in 2040. Deelname aan deze pilot is voor het schoolbestuur en de gemeente een eerste stap op weg naar een circulaire leefomgeving waar kinderen op een gezonde, inspirerende wijze leren, leven en spelen.

Aanpak en aanpassingen

in 2018 fuseerde de Gaandewegschool en De Meerbrug tot De Kameleon. Één van de schoolgebouwe n wordt gerenoveerd, het andere schoolgebouw wordt gesloopt. Naast renovatie komt er een groot nieuw deel aan schoolgebouw bij met ruimte voor een kinderopvang, waardoor het gebouw een Integraal Kind Centrum wordt. Omdat de gemeente hier nu ook gaat investeren in kinderopvang, moest het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en het huurbeleid aangepast worden.

De aanbesteding wordt samen gedaan met een nieuwe school die gerealiseerd gaat worden: de openbare daltonschool De Achtbaan van schoolbestuur SOPOH. Bij een aanbesteding met twee partijen kan de markt beter uitgedaagd worden voor een interessant aanbod.

De renovatie moet zorgen voor een energieneutraal, aardgasvrij en fris schoolgebouw dat tevens klimaatadaptief is en gebaseerd (zowel in materiaalgebruik als onderwijsvisie ) op de principes van de circulaire economie. Het alternatief voor aardgas wordt gezocht in all-electric oplossingen.

Gemeente en schoolbesturen zijn beiden bereid fors bij te dragen in de transformatie en nieuwbouw, en willen een innovatieve aanbesteding op basis van DBME (Design-Build-Maintain-Energy) in de markt zetten. Dat betekent dat er een prestatie-uitvraag wordt gedaan, waarna een selectiefase wordt doorlopen. Op de openbare aanbesteding mogen consortia zich inschrijven, waaruit drie partijen worden gekozen, waarvan vervolgens één het uitwerkingstraject mag doen. Gedurende het aanbestedingsproject hebben de opdrachtgever en de consortia de gelegenheid om uit het project te stappen als zij de haalbaarheid betwijfelen.

Looptijd

In 2018 diende het schoolbestuur en de gemeente een aanvraag in voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Onder begeleiding van een procesbegeleider is het project in 2019 gestart. Een integraal programma van eisen is toen uitgewerkt.

Om de hoge ambities van het Integraal Kind Centrum waar te kunnen maken was er extra budget nodig, moest het IHP worden aangepast en was er een ander huurbeleid nodig. Het afstemmen van beleid en budgetten was complexer dan verwacht, waardoor dit tot een vertraging van een half jaar heeft geleid. De aanbesteding is eind 2020 gestart, een selectie van aanbieders heeft in het voorjaar van 2021 plaats gevonden. De oplevering wordt verwacht in 2024.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • Gemeente Haarlemmermeer wil renoveren op basis van een circulaire aanpak. Kennis uit deze proeftuin wordt gedeeld binnen Haarlemmermeer, maar ook in de Metropoolregio en daarbuiten.
  • Combinatie van renovatie en nieuwbouw
  • Door kinderopvang mogelijk te maken in het gebouw wordt dit een Integraal Kind Centrum, en verandert het IHP, het huurbeleid en de financiering
  • Design-Build-Maintain-Energy (DBME) aanbesteding met prestatiegaranties.