Haarlemmermeer-de-kameleon

Archief

De Kameleon, Haarlemmermeer

Over de school

Naam: De Kameleon
Gemeente: de school ligt in Zwanenburg, onderdeel van Haarlemmermeer
Schoolbestuur: Jong Leren
Omvang: 250-300 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: nu & straks: van 924 naar 2500 m2
Aantal lokalen nu & straks: 6 naar 12
Bouwjaar: 1971

Type gebouw: Eenlaags gebouw met een plat dak, ongeïsoleerde spouwmuren, enkel glas, betonvloeren en houten dak beiden ook niet geïsoleerd.
Installatietechnisch: centrale hoge temperatuur verwarming en natuurlijke ventilatie.

Bijzonderheden: in 2018 fuseerden de Gaandewegschool en De Meerbrug tot De Kameleon. Eén van de schoolgebouwen staat centraal in deze pilot; het andere schoolgebouw wordt gesloopt. Tevens wordt er ruimte voor een kinderdagverblijf gecreëerd.

Initiële ambitie: Aardgasvrij en fris, energieneutraal en zo circulair mogelijk met een levensduur van 40 jaar.

Over de wijk

In Zwanenburg wonen 2200 mensen, het dorp vormt samen met Halfweg een dubbeldorp dat wordt gescheiden door het spoor en de ringvaart. Sinds 2019 zijn de dorpen gefuseerd en horen ze bij de gemeente Haarlemmermeer. De Kameleon ligt in Zwanenburg-West, een groene en ruim opgezette woonwijk.

Onderwijsvisie

De Kameleon is een confessionele basisschool die werkt vanuit de principes van een community school: “De Kameleon streeft voortdurend naar het optimaliseren van kwalitatief goed onderwijs. We zijn daarbij meer dan een school. We streven als Community School naar een nauwe samenwerking met partners en ouders om op optimale wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van ieder kind”.
De Kameleon heeft een community manager die de wijk bij de school betrekt en vice versa.

Waarom in dit project?

De gemeente Haarlemmermeer heeft ambitieuze doelstellingen en wil energieleverend en circulair zijn in 2040. Energieleverend betekent dat ze meer energie opwekken dan verbruiken. Deelname aan deze pilot is voor het schoolbestuur en de gemeente een eerste stap op weg naar een circulaire leefomgeving waar kinderen op een gezonde, inspirerende wijze leren, leven en spelen. De ambitie is een fris en aardgasvrij gebouw dat ook energieneutraal en circulair is.

Aanpak en aanpassingen

De renovatie moet zorgen voor een energieneutraal, aardgasvrij en fris schoolgebouw dat tevens klimaatadaptief is en gebaseerd (in zowel materiaalgebruik als onderwijsvisie) op de principes van de circulaire economie. Het alternatief voor aardgas wordt gezocht in All Electric-oplossingen. Naast renovatie komt er een groot nieuw deel aan schoolgebouw bij met ruimte voor een kinderdagopvang.

Daarnaast wordt er een nieuwe school gerealiseerd: de openbare daltonschool De Achtbaan van schoolbestuur SOPOH. Partijen willen de twee scholen gezamenlijk aanbesteden in een raamcontract, om de markt effectief te kunnen uitdagen voor de hoge ambities die gevraagd worden.

Gemeente en schoolbesturen zijn beiden bereid fors bij te dragen in de transformatie en nieuwbouw, en willen een innovatieve aanbesteding op basis van DBME (Design, Build, Maintain & Energie) in de markt zetten tegen prestatiegaranties.

Looptijd

In 2018 diende het schoolbestuur en de gemeente een aanvraag in voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma is het project in 2019 gestart. Voor de Kameleon is een integraal programma van eisen is uitgewerkt, waarbij de aanbesteding in tweede helft van 2019 moest plaatsvinden.

Om de hoge ambities waar te kunnen maken was extra budget nodig, moest het IHP worden aangepast en was er een ander huurbeleid nodig. Het afstemmen van beleid en budgetten was complexer dan verwacht, waardoor dit tot vertraging heeft geleid. De aanbesteding is eind 2020 gestart, selectie van aanbieder heeft in het voorjaar van 2021 plaatsgevonden. Oplevering wordt verwacht in 2023.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • De gemeente Haarlemmermeer wil renoveren op basis van een circulaire aanpak.
  • De gemeente en het schoolbestuur dragen bij in de financiering op basis van prestatiegaranties en Total Cost Of Ownership.
  • De gemeente, Jong Leren en SOPOH willen De Kameleon en De Achtbaan in een raamcontract voor gezamenlijke aanbesteding samenvoegen, en overwegen daaraan nog meer aanbestedingen toe te voegen vanuit overige projecten uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
  • De Kameleon wordt gezien als proeftuin, niet alleen voor de gemeente Haarlemmermeer, maar ook voor de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten. De gemeente voelt zich geroepen om hun kennis rondom aardgasvrij en circulariteit te delen met anderen