Haarlemmermeer-de-kameleon

Update

De Kameleon, Haarlemmermeer

Over de school

Naam: De Kameleon
Gemeente: de school ligt in Zwanenburg, onderdeel van Haarlemmermeer
Schoolbestuur: Jong Leren
Huidig aantal leerlingen: 248
Leerlingenprognose 2027: 310

Over het gebouw

Het schoolgebouw wordt getransformeerd en uitgebreid tot Integraal Kindcentrum, waarbij de levensduur verlengt wordt naar 40 jaar.

Oppervlakte: nu & straks: van 924 m2 naar 2500m2
Aantal lokalen nu & straks: 6 naar 12
Bouwjaar: 1971

Type gebouw: Eenlaags gebouw met een plat dak, ongeïsoleerde spouwmuren, enkel glas, betonvloeren zonder isolatie en een dak met hout ook zonder isolatie. Installatietechnisch: centrale hoge temperatuur verwarming en natuurlijke ventilatie.

Bijzonderheden: in augustus 2018 fuseerden de Gaandewegschool en De Meerbrug tot De Kameleon. Eén van de schoolgebouwen staat centraal in deze pilot; het andere schoolgebouw wordt gesloopt. Tevens wordt er ruimte voor een kinderdagverblijf gecreëerd.

Over de wijk

In Zwanenburg wonen 2200 mensen, het dorp vormt samen met Halfweg een dubbeldorp dat wordt gescheiden door het spoor en de ringvaart. Sinds 1 januari 2019 zijn de dorpen gefuseerd en horen ze bij de gemeente Haarlemmermeer. De Kameleon ligt in Zwanenburg-West, een groene en ruim opgezette woonwijk.

Onderwijsvisie

De Kameleon is een confessionele basisschool die werkt vanuit de principes van een community school: “De Kameleon streeft voortdurend naar het optimaliseren van kwalitatief goed onderwijs. We zijn daarbij meer dan een school. We streven als Community School naar een nauwe samenwerking met partners en ouders om op optimale wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van ieder kind”.
De Kameleon heeft een community manager die de wijk bij de school betrekt en vice versa.

Waarom in dit project?

De gemeente Haarlemmermeer heeft ambitieuze doelstellingen en wil energieleverend en circulair zijn in 2040. Energieleverend betekend dat ze meer energie opwekken dan ze verbruiken. Deelname aan deze pilot is voor het schoolbestuur en de gemeente een eerste stap op weg naar een circulaire leefomgeving waar kinderen op een gezonde, inspirerende wijze leren, leven en spelen. De ambitie is een fris en aardgasvrij gebouw dat ook energieneutraal en circulair is.

Aanpak (schets van het project)

De renovatie moet zorgen voor een energie neutraal, aardgasvrij en fris schoolgebouw dat tevens klimaat adaptief is en gebaseerd (in zowel materiaalgebruik als onderwijsvisie) op de principes van de circulaire economie. Het alternatief voor aardgas wordt gezocht in All Electric oplossingen. Naast renovatie komt er een groot stuk nieuw schoolgebouw bij met ruimte voor een kinderdagopvang.
Daarnaast wordt er een nieuwe school gerealiseerd: de openbare daltonschool De Achtbaan van schoolbestuur SOPOH. Partijen willen de twee scholen gezamenlijk aanbesteden in een raamcontract, om de markt effectief te kunnen uitdagen voor de hoge ambities die gevraagd worden.
Gemeente en schoolbesturen zijn beiden bereid fors bij te dragen in de transformatie en nieuwbouw, en willen een innovatieve aanbesteding op basis van DBME (Design, Build, Maintain & Energie) in de markt zetten tegen prestatiegaranties.

In samenwerking met?

  • Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH), het schoolbestuur van de school die bij het gebouw intrekt.
  • C-creators (stichting die circulaire economie aanjaagt)
  • AT Osborne

Looptijd/ planning (kort)

Op dit moment wordt het integrale programma van eisen voor de Kameleon uitgewerkt. De aanbesteding moet in tweede helft van 2019 plaatsvinden. De verbouwing staat gepland tijdens de zomervakantie van 2020, waarna het schoolgebouw idealiter in augustus 2020 klaar moet zijn voor gebruik.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • De gemeente Haarlemmermeer wil renoveren op basis van een circulaire aanpak.
  • De gemeente en het schoolbestuur dragen beiden bij in de financiering op basis van prestatiegaranties en Total Cost Of Ownership.
  • De gemeente, Jong Leren en SOPOH willen De Kameleon en De Achtbaan in een raamcontract voor gezamenlijke aanbesteding samenvoegen, en overwegen daaraan nog meer aanbestedingen toe te voegen vanuit overige projecten uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP).
  • De Kameleon wordt gezien als proeftuin, niet alleen voor de gemeente Haarlemmermeer, maar ook voor de Metropoolregio Amsterdam en daarbuiten. De gemeente voelt zich geroepen om hun kennis rondom aardgasvrij en circulariteit te delen met anderen