Utrecht-De-Regenboog

De Regenboog, Utrecht (afgerond)

Over de school

Naam: De Regenboog (locatie Wevelaan)
Gemeente: Utrecht
Schoolbestuur: stichting PCOU Willibrord
Omvang: 150 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 1.509 m2
Aantal lokalen: 14
Bouwjaar: 1961

Type gebouw: dubbele H-school. Van dit type gebouw zijn er enige tientallen in Utrecht gebouwd.

Bijzonderheden: monumentale status van gebouw.

Initiële ambitie: Aardgasvrij en Frisse Scholen Klasse B

Uitvoering: Aardgasvrij en ‘bijna energie neutraal’ en Frisse Scholen Klasse B en levensduur verlengende renovatie

Over de wijk

De Regenboog ligt in de buurt Tuindorp Oost binnen de wijk Noordoost. Deze wijk werd in de jaren 50 en 60 gebouwd en kenmerkt zich door veel midden- en hoogbouwflats en prefab woningen. De wijk is ruim opgezet met veel groen, rust en ruimte. Tuindorp Oost is vooral populair bij jonge gezinnen en tweeverdieners.

Onderwijsvisie

De christelijke basisschool heeft als motto: samen-vieren-leren-spelen. De Regenboog heeft in totaal 310 leerlingen verdeeld over twee schoolgebouwen waarvan het gebouw op de Wevelaan meedoet met de pilot.

Waarom in dit project?

De pilot is een belangrijke schakel in de kennisontwikkeling binnen de gemeente Utrecht, ook op het gebied van ervaring opdoen in de samenwerking met het schoolbestuur. Daarnaast biedt de pilot partijen een kans om te experimenteren met een marktvraag die innovatie bevordert en tegelijkertijd realistisch én uitvoerbaar is.

Het collegeprogramma van de gemeente Utrecht heeft als centraal thema: gezond stedelijk leven. De gemeente koppelt gezondheid op een integrale manier aan energievoorziening en circulariteit. Binnen deze pilot kan dit thema onderzocht en gerealiseerd worden.

Aanpak en aanpassingen

Het gebouw, een typisch (dubbele) H-school, is aangewezen als gemeentelijk monument. De opgave om het gebouw te verduurzamen was complex omdat de omvang van de school op basis van leerlingenaantallen kleiner is dan de omvang van het gebouw. Er zitten dus relatief weinig leerlingen in een groot gebouw, wat een exploitatierisico in de toekomst kan opleveren. Er is gekozen om het atrium te overkappen, wat esthetisch fraai is en functioneel handig. Ook is er een bijeenkomstruimte in de school gerealiseerd, die de interne luchtcirculatie verbetert. Tijdens de pilot is er een partner voor de kinderopvang gevonden, KDV Mini Stek.

Zowel de gemeente als het schoolbestuur waren voor de pilot nog niet bekend met innovatieve prestatiecontracten, maar zijn dit door de pilot nu wel. In het proces zijn diverse businesscases opgesteld. Zo zijn er drie renovatie-varianten doorgerekend: aardgasvrij traditioneel gefinancierd als aardgasvrij op basis van Total Cost of Ownership (TCO), NOM zonder nieuwbouw op basis van TCO en BENG met nieuwbouw op basis van TCO. Uiteindelijk gaf het schoolbestuur aan een voorkeur te hebben voor innovatieve financiering, waarbij geld vanuit het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) €100.000 ingelegd wordt. Hetzelfde wordt gedaan met de Materiële Instandhouding (MI) voor de komende 20 jaar. De gemeente heeft hierbij een budget van €1.890 per vierkante meter vloeroppervlak beschikbaar gesteld, wat relatief hoog is. Het bleek in eerste instantie niet mogelijk om binnen de financiële kaders een plan te ontwikkelen. Daarop is besloten om een Design & Build partner te kiezen wat wel resulteerde in een haalbaar plan.

Looptijd

In 2018 diende het schoolbestuur en de gemeente samen een aanvraag in voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. In 2019 startte het project onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma. Het proces is niet soepel verlopen. Voor de zomer van 2019 heeft project enkele maanden stilgelegen omdat zowel de gemeente als het schoolbestuur een zware agenda hadden op het gebied van onderwijshuisvesting. Na een besluit van het schoolbestuur over het project is in 2021 het consortium Meerbouw & RoosRos in de arm genomen. De renovatie vond plaats van maart 2022 tot oktober 2022, en het gebouw is na de herfstvakantie 2022 in gebruik genomen.

Ervaringen sinds oplevering

De opstart van het gebruik is niet vlekkeloos verlopen. Dit had te maken met een nog ontoereikende elektriciteitsaansluiting bij oplevering. In de eerste weken na oplevering is er sprake geweest van veel uitval van de installatie. Later heeft het schoolbestuur een noodaggregaat laten plaatsen als tijdelijke voorziening. Tijdens koude dagen moest deze installatie ook ’s nachts draaien om grote afkoeling van het gebouw te voorkomen. Nadat de aansluiting op het net in februari 2023 orde was, waren alle klachten weg en voldeed de installatie aan alle verwachtingen. In 2023 worden er nog zonnepanelen op het dak geplaatst zodat de school ook voor een groot gedeelte in haar eigen energie kan voorzien.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • Monumentaal gebouw
  • Kennis uit de pilot moet ingezet worden om gemeentelijk vastgoed aardgasvrij te maken
  • Problemen door ontoereikende elektriciteitsaansluiting op het net.