Utrecht-De-Regenboog

Update

De Regenboog, Utrecht

Over de school

Naam: De Regenboog (Wevelaan)
Gemeente: Utrecht
Schoolbestuur: stichting PCOU Willibrord
Huidig aantal leerlingen: 126
Leerlingenprognose 2027: 151

Over het gebouw

Oppervlakte: 1.509 m2
Aantal lokalen: 14
Bouwjaar: 1961/62

Bijzonderheden

Het gebouw van Basisschool De Regenboog is van het type MuWi-school. Dit betekent dat het is gebouwd volgens een systeembouwconcept van de firma Muys en De Winter uit Rotterdam. Dit type basisschool – met de karakteristieke H-vormige plattegrond- kon door zijn eenvoudige en slimme bouwsysteem snel in elkaar worden gezet. Ze zijn met hun lichtgele muurvlakken, grote raampartijen en de hal met trappenhuis karakteristiek voor de periode. Van dit type gebouw zijn er enige tientallen in Utrecht gebouwd, maar de laatste jaren ook weer veel gesloopt of verbouwd. In het MPOHV (meerjarenplan onderwijshuisvesting) blijft nauwelijks een MUWI-schoolgebouw staan.

Het gebouw is geselecteerd als mogelijk gemeentelijk monument. Naast esthetiek en betekenis voor de wetenschap, ecologische- of cultuurhistorische waarde is in het bijzonder gekeken naar de ruimtelijk indeling van het gebouw en de betekenis daarvan bij de ontwikkeling van onderwijsmethoden.

Basisschool De Regenboog gebruikt het gebouw aan de Wevelaan samen met de Paulusschool. De Regenboog is hoofdgebruiker van het gebouw. De Paulusschool huurt er vier lokalen en heeft hier alleen middenbouwgroepen gehuisvest. Twee lokalen in het gebouw worden gebruikt voor wijkactiviteiten. De gemeenschapsruimte is gescheiden door een verplaatsbare wand en wordt voor diverse activiteiten gebruikt. In de binnentuin worden dieren gehouden. De school beschikt over een ruim plein met daaromheen veel grasvelden.

Over de wijk

De Regenboog ligt in de buurt Tuindorp Oost binnen de wijk Noordoost. Deze wijk werd in de jaren 50 en 60 gebouwd en kenmerkt zich door veel midden- en hoogbouwflats en prefab-woningen. De wijk is ruim opgezet met veel groen, rust en ruimte. Tuindorp Oost is vooral populair bij jonge gezinnen en tweeverdieners.

Onderwijsvisie

De Regenboog heeft in totaal 360 leerlingen verdeeld over twee schoolgebouwen waarvan het gebouw op de Wevelaan meedoet met de pilot. Dit schoolgebouw huisvest op dit moment circa 130 leerlingen. De christelijke basisschool heeft als motto: samen-vieren-leren-spelen.

Waarom in dit project?

De pilot is een belangrijke schakel in de kennisontwikkeling binnen de gemeente Utrecht, ook op het gebied van ervaring opdoen in de samenwerking met het schoolbestuur. Daarnaast biedt de pilot de partijen een kans om te experimenteren met een marktvraag die innovatie bevorderd, maar tegelijkertijd realistisch én uitvoerbaar is.

Het collegeprogramma van de gemeente Utrecht heeft als centraal thema: gezond stedelijk leven. De gemeente koppelt gezondheid op een integrale manier aan energievoorziening en circulariteit. Binnen deze pilot kan dit thema onderzocht en gerealiseerd worden.

Aanpak (schets van het project)

Op dit moment wordt er door PCOU en gemeente Utrecht overleg gevoerd over de wijze waarop de propositie wordt ontwikkeld en de marktbenadering gaat plaatsvinden. Er zijn verschillende scenario’s, variërend van aardgasloos tot nul-op-de-meter. Het ontwikkelen van een businesscase als onderdeel van het innovatieprogramma gaat helpen bij het inzichtelijk maken van de financiële ruimte voor beide partijen.

In samenwerking met?

Het project bevindt zich in de definitiefase, dit betekent dat er nog geen partijen zijn geselecteerd voor ontwerp-, bouw-, onderhoud- en/of exploitatie.

Looptijd / planning

2019: Definitie, marktbenadering/aanbesteding en start ontwerp (indien besluitvorming definitief is)
2020: Ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering
2021: Ingebruikname

Unieke kenmerken en leerpunten

Gemeente en schoolbestuur hopen in de pilot te komen tot repeteerbare verduurzamingsconcepten. Het maken van een transparante businesscase is hierbinnen ook een belangrijk leerpunt. Het is de wens om deze kennis in te zetten om in de toekomst al het vastgoed van de gemeente en schoolbestuur aardgasvrij te maken.