de-uilenbrink-meierijstad-2

Update

De Uilenbrink, Meierijstad

Over de school

Naam: De Uilenbrink
Gemeente: Meierijstad
Schoolbestuur: SAAMscholen
Aantal leerlingen: 469
Leerlingenprognose 2027: 525

Over het gebouw

Oppervlakte: 2266 m2
Aantal lokalen: 20
Bouwjaar: 1979, met uitbreidingen in 1996, 2004 en 2008

Type gebouw: Het gebouw heeft een plat dak en kenmerkt zich door het gebruik van betonsteen en een staalconstructie. Ondanks het feit dat er meerdere keren lokalen zijn toegevoegd, is het schoolgebouw nog steeds te klein om de huidige en toekomstige leerlingen te huisvesten. De huidige semipermanente lokalen worden als onderdeel van de verduurzamingsslag verwijderd, en de grootte van het gebouw wordt permanent uitgebreid.

Over de wijk

De school ligt in de Bunders, de grootste wijk van zowel het dorp Veghel als de gemeente Meierijstad. De wijk werd gebouwd met het oog op jonge gezinnen en zodoende wonen er veel kinderen in de wijk. De wijk telt maar liefst 4 basisscholen. In de wijk zijn verschillende particuliere duurzaamheidsĂ­nitiatieven actief die de gemeente Meierijstad financiert. Daarnaast is de gemeentelijke sporthal De Bunders onlangs voorzien van zonnepanelen en wordt het natuurcentrum in de wijk ‘cradle to cradle’ herbouwd. Ook bij de andere schoolgebouwen in deze wijk worden allerlei duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd.

Onderwijsvisie

De Uilenbrink is een openbare school, een veilige ontmoetingsplaats waar veel aandacht is voor anderen en andersdenkenden: zo wordt er geen onderscheid gemaakt naar godsdienst of levensovertuiging.

Waarom in dit project?

Het gemeente en schoolbestuur willen graag het ambitieniveau van aardgasvrije gebouwen naar een hoger niveau tillen. De kennis uit het innovatieprogramma kan hiervoor gebruikt worden. De ervaringen uit de pilot willen gemeente en schoolbestuur gebruiken voor andere renovatieprojecten. De Uilenbrink is een gebouwtype dat vaak voorkomt in Nederland. Het gebouw leent zich voor het experimenteel toepassen van duurzaamheidstechnieken, die elders herhaald kunnen worden.

Schoolbestuur SAAMscholen is hard op weg om alle SAAM-scholen te verduurzamen en energieneutraal te maken. Enkele nieuwbouwscholen zijn al succesvol aardgasvrij gerealiseerd. Het pilotproject rondom De Uilenbrink dient om meer kennis en ervaring wat betreft renovatie en verduurzaming van bestaande bouw op te doen.

Aanpak (schets van het project)

Het doel: energieneutraal (ENG) met gebruik van zonnepanelen. Daarnaast naar een fris gebouw klasse B.
Momenteel worden twee varianten voor energieopwekking beoordeeld: een ondergrondse warmtebuffer (HoCoSto) en een ijskelder als alternatief voor bodembronnen.

In samenwerking met?

Thomas Architecten ontwerpt het nieuwe gebouw. In dit ontwerp is het oude gedeelte onderdeel van een nieuw gebouw. Het SO is inmiddels gereed.

Looptijd/ planning

  • tot december 2019: voorbereiden renovatietraject bouw,
  • december 2019 – december 2020: uitvoering.

Unieke kenmerken en leerpunten

Unieke kenmerken en leerpunten

  • Combinatie van nieuwbouw en renovatie
  • De school is heeft als een van de eerste aardgasvrije gebouwen in de wijk een voorbeeldfunctie.
  • De verkeerssituatie rondom de school is problematisch. Veilig Verkeer Nederland, wijkbewoners, gemeente en schoolbestuur zoeken samen naar goede oplossingen. Door een slimme aanpak van de renovatie liggen er kansen om dit probleem op te lossen. In het SO is daartoe een nieuw verkeerscirculatieplan opgenomen.