Groningen-KDS-Bisschop-Bekkers-Groningen

Archief

KDS Bisschop Bekkers, Groningen (gestopt)

Over de school

Naam: KDS Bisschop Bekkers
Gemeente: Groningen
Schoolbestuur: KOC Groningen (Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen)
Omvang: 240- 280

Over het gebouw

Oppervlakte: 1705 m2
Aantal lokalen: 12
Bouwjaar: 1966, uitbreiding in 2004

Type gebouw: Systeembouw uit de jaren 60, bekend als ‘het nieuwe Groningse scholentype’. Hier hoort bij: Prefab draagconstructie, gemetselde gevels en houten gevelpuien. In de jaren 70 zijn de kozijnen voorzien van dubbel glas en zijn dak en spouwmuren geïsoleerd. Het gebouw heeft natuurlijke ventilatie en wordt verwarmd door middel van cv-ketels.

Waarom dit project?

De Gemeente Groningen investeert actief in energie-innovatie en kennisdeling en onderwijs op het gebied van energie. Dit gebeurt onder andere onder de vlag van WarmteStad, een initiatief van de gemeente en het Waterbedrijf Groningen. In het noordwesten van de stad, waar ook Paddepoel onderdeel van is, is WarmteStad bezig met het aanleggen van een warmtenet. Deelname van KDS Bisschop Bekkers aan het innovatieprogramma helpt mee om te ontdekken hoe basisscholen hierop kunnen worden aangesloten.

Het schoolbestuur hoopt dat deelnemen als pilot zorgt voor versnelling van het aardgasvrij maken van hun vastgoed. De onderwijscentrale waar de school onderdeel van uitmaakt wil de pilot benutten om educatie en voorlichting op het gebied van duurzaamheid actief op te pakken, ook richting de buurt waarin de school ligt.

Status (gestopt)

Bij de pilot in Groningen is veel tijd gaan zitten in het bij elkaar krijgen van partijen voor overleg. Uit het project blijkt dat een renovatie altijd eerst goed moet worden voorbereid. Bij de aanvraag voor deelname aan het innovatieprogramma waren de onderwijskundige ambities van het schoolbestuur onderbelicht. Uiteindelijk hebben partijen gekozen voor vervangende nieuwbouw. Financiële middelen daarvoor zijn opgenomen in het in deze periode tot stand gebrachte IHP.