Groningen-KDS-Bisschop-Bekkers-Groningen

Update

KDS Bisschop Bekkers, Groningen

Over de school

Naam: KDS Bisschop Bekkers
Gemeente: Groningen
Schoolbestuur: KOC Groningen (Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen)
Huidig aantal leerlingen: 241
Leerlingenprognose 2027: 280

Over het gebouw

Oppervlakte: 1705 m2
Aantal lokalen: 12
Bouwjaar: 1966, uitbreiding in 2004

Type gebouw: Systeembouw uit de jaren 60, bekend als ‘het nieuwe Groningse scholentype’. Hier hoort bij: Prefab draagconstructie, gemetselde gevels en houten gevelpuien. In de jaren 70 zijn de kozijnen voorzien van dubbel glas en zijn dak en spouwmuren geïsoleerd. Het gebouw heeft natuurlijke ventilatie en wordt verwarmd door middel van cv-ketels.

Over de wijk

KDS Bisschop Bekkers ligt in de wijk Paddepoel, een noordelijke stadswijk van Groningen. De wijk heeft een multiculturele bevolkingssamenstelling, en veel bewoners zijn ouder dan 75. Omdat de wijk in de jaren 60 en 70 in hoog tempo werd gebouwd is de bebouwing eenvormig. Om de wijk aantrekkelijker te maken vindt op het moment uitgebreide herstructurering plaats.

Onderwijsvisie

KDS staat voor Katholieke Daltonschool. De katholieke onderwijstraditie wordt mede vertaald in een school waar iedereen welkom is. De school streeft ernaar dat ieder kind met zijn/haar unieke uiterlijk, taal en culturele achtergrond zich thuis voelt op de school. De school is kleinschalig opgezet, waarbij de aandacht voor het kind en de betrokkenheid van de ouders centraal staat. De Bisschop Bekkers is tevens sterk verankerd in de buurt.

Waarom in dit project?

De Gemeente Groningen investeert actief in energie-innovatie en kennisdeling en onderwijs op het gebied van energie. Dit gebeurt onder andere onder de vlag van WarmteStad, een initiatief van de gemeente en het Waterbedrijf Groningen. In het noordwesten van de stad, waar ook Paddepoel onderdeel van is, is WarmteStad bezig met het aanleggen van een warmtenet. Deelname van KDS Bisschop Bekkers aan het innovatieprogramma helpt mee om te ontdekken hoe basisscholen hierop kunnen worden aangesloten.

Het schoolbestuur hoopt dat deelnemen als pilot zorgt voor versnelling van het aardgasvrij maken van hun vastgoed. De onderwijscentrale waar de school onderdeel van uitmaakt wil de pilot benutten om educatie en voorlichting op het gebied van duurzaamheid actief op te pakken, ook richting de buurt waarin de school ligt.

Aanpak (schets van het project)

Het is de ambitie om de school aan te sluiten op het nieuwe warmtenet van Warmtestad. Concreet betekent dit een hoog temperatuur aansluiting waarbij de bestaande installatie minimaal hoeft worden aangepast. De verouderde leidingen van de verwarmingsinstallatie en verouderde radiatoren worden wel vervangen. Ook de schil van het gebouw zal waar nodig worden aanpast en geïsoleerd. De installatie van luchtbehandelingskasten zorgt voor meer energiegebruik; dit wordt gecompenseerd door de hele school te voorzien van ledverlichting en zonnepanelen te plaatsen.

Momenteel wordt onderzocht of er naast de hierboven omschreven energetische oplossing een levensduur verlengde renovatie haalbaar is waarbij de ambitie wordt bijgesteld naar:

  • Levensduur verlenging minimaal 20 jaar
  • Toekomstbestendige onderwijsvoorziening
  • Frisse scholen klasse B
  • Nul op de Meter (NOM) – School
  • Prestatie contract op het onderhoud

In samenwerking met?

Samenwerking met onder andere: onderwijsbureau Meppel en mogelijk: WarmteStad en Energie Challenges.

Looptijd/ planning

In 2018 en 2019 vindt onderzoek, afstemming en samenwerking plaats. In mei 2019 wordt een gezamenlijke notitie aangeboden aan het college B&W waarin goedkeuring wordt gevraagd op de bijgestelde ambitie. In oktober 2019 zal het project ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • De gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn en is onderdeel van de Energy Valley regio, het platform waar de drie noordelijke provincies samenwerken rondom duurzame energievoorzieningen.
  • De wijk Paddepoel is één van de 27 proeftuinen in het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken. Bij de aanpak speelt bewonersparticipatie een belangrijke rol. KDS Bisschop Dekkersschool kan hier een rol in spelen, bijvoorbeeld als energie-informatiepunt voor de wijk.
  • De gemeente en het schoolbestuur hopen door de aansluiting op het warmtenet zicht te krijgen op de technische, financiële en bestuurlijke aspecten die komen kijken bij de voorbereiding, aansluiting en exploitatie.
  • Het schoolgebouw van KDS Bisschop Bekkers is een type schoolgebouw waar er in het hele land honderden van zijn gebouwd. Dat maakt de ervaringen van deze pilot relevant voor veel andere scholen.
  • Energie is een belangrijk thema in het onderwijs van de school. Zo nemen leerlingen al sinds 2013 deel aan Energy Challenges die uitdagen tot energiebesparing en duurzaamheid op school. Leerlingen uit groep 8 zijn ‘eigenaar’ van de energierekening, en voeren campagne om energiekosten door middel van gedrag te verlagen.