Nissewaard-ODS-De-Vuurvogel

Archief

ODS De Vuurvogel, Nissewaard

Over de school

Naam: ODS De Vuurvogel
Gemeente: Nissewaard
Schoolbestuur: Stichting Prokind scholengroep
Omvang: 251 – 277 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 1475 m2
Aantal lokalen: 8
Bouwjaar: 1981, uitbreiding in 1991
Type gebouw: staalconstructie en betonsteen, met een trapezekap met een plat dak.

Bijzonderheden: Het is de wens van de school om het gebouw beter aan te laten sluiten bij het Daltononderwijs dat er wordt gegeven.

Initiële ambitie: Aardgasvrij en Frisse School Klasse B
Uitvoering: Aardgasvrij, Frisse School Klasse B, levensduurverlenging 30 jaar.

Over de wijk

De school bevindt zich in De Hoek, een groene wijk in het westen van Spijkenisse. De Hoek ligt op 5 minuten fietsen afstand van het centrum en het Park Vogelenzang. De wijk telt 2800 inwoners. De wijk telt voor 70% in eengezinswoningen, waarvan een deel is gelegen in woonerven. 60% van alle woningen is in eigendom van een woningcorporatie.

Onderwijsvisie

ODS staat voor Openbare Dalton School. De kernwaarden van daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging.

Waarom in dit project?

De gemeente Nissewaard heeft veel ervaring met aardgasvrije nieuwbouw, maar weinig als het gaat om het aardgasvrij renoveren van bestaande gebouwen. Omdat de gemeente in 2040 aardgasvrij wil zijn, is het opdoen van ervaring cruciaal.

Daarnaast draagt het project bij aan de bewustwording en betrokkenheid van leerlingen bij het thema duurzaamheid. Leerlingen voelen zich meer verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving, als de school hen structureel betrekt bij duurzame maatregelen.

Binnen de pilot wordt de school als een belangrijk sociaal knooppunt gezien, waarbij ook ouders, buurtbewoners en lokale bedrijven een rol spelen. De energietransitie wordt op deze manier in de leefomgeving van deze groepen concreet gemaakt. Het is de ambitie van de gemeente en het schoolbestuur om ambassadeurs te zijn voor de gehele regio Voorne-Putten.

Aanpak en aanpassingen

Er heeft een technische en functionele renovatie plaatsgevonden bij De Vuurvogel. Het schoolgebouw is aardgasvrij en energieneutraal dankzij de aanleg van zonnepanelen. Het schoolgebouw heeft nieuwe kozijnen, een nieuw dak, een grote upgrade van de isolatiewaarden, een nieuwe installatie en een hele nieuwe afwerking aan de binnenzijde.

Looptijd

Het schoolbestuur en de gemeente hebben in 2018 samen een aanvraag ingediend voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma stond 2019 in het teken van de ontwerpfase. In 2020 zijn de voorbereidende werkzaamheden afgerond en vond in 2021 de realisatie plaats. De renovatie van de Vuurvogel was in 6 weken afgerond. In september vond de oplevering plaats.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • ODS De Vuurvogel is de enige basisschool in wijk en speelt in de wijkvisie een belangrijke rol als ‘verbindende locatie’.
  • De school heeft een voorbeeldfunctie voor soortgelijke schoolgebouwen in de regio Voorne-Putten.
  • Het schoolbestuur en de gemeente willen graag ervaring op doen met de businesscase rondom aardgasvrij van bestaande bouw en het omgaan met de bijbehorende budgetten van verschillende partijen.
  • ODS De Vuurvogel is al bezig met het vergroenen van het schoolplein, hierin wordt de school ondersteunt door gemeente en schoolbestuur.
  • Plaatsing van een IKC (Integraal Kind Centrum) wordt onderzocht
vuurvogel-meerbouwrotterdam2
vuurvogel-meerbouwrotterdam3
Vuurvogel Nissewaard 7