Nissewaard-ODS-De-Vuurvogel

Update

ODS De Vuurvogel, Nissewaard

Over de school

Naam: ODS De Vuurvogel
Gemeente: Nissewaard
Schoolbestuur: Stichting Prokind scholengroep
Huidig aantal leerlingen: 251
Leerlingenprognose 2027: 277

Over het gebouw

Oppervlakte: 1475 m2
Aantal lokalen: 8
Bouwjaar: 1981, uitbreiding in 1991

Type gebouw: staalconstructie en betonsteen, met een trapezekap met een plat dak.
Bijzonderheden: Een aanpassing van het onderwijs maakt onderdeel uit van de renovatie/verduurzaming; het is de wens van de school om het gebouw beter aan te laten sluiten bij het Daltononderwijs dat er wordt gegeven.

Over de wijk

De school bevindt zich in De Hoek, een groene wijk in het westen van Spijkenisse. De Hoek ligt op 5 minuten fietsen afstand van het centrum en het Park Vogelenzang. De wijk telt 2800 inwoners. 70% zijn eengezinswoningen, een deel in woonerfachtige constructies. 60% van het totaalaantal woningen in de wijk is eigendom van een woningcorporatie.

Onderwijsvisie

ODS staat voor Openbare Dalton School. De kernwaarden van daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en doelmatigheid, reflectie en borging.

Waarom in dit project?

De gemeente Nissewaard heeft veel ervaring met aardgasvrije nieuwbouw, maar weinig als het gaat om het aardgasvrij renoveren van bestaande gebouwen. Omdat de gemeente in 2040 aardgasvrij wil zijn, is het opdoen van ervaring hiermee cruciaal.

Daarnaast draagt het project bij aan de bewustwording en betrokkenheid van leerlingen bij het thema duurzaamheid. Leerlingen voelen zich meer verantwoordelijk voor hun eigen leefomgeving, als de school hen structureel betrekt bij duurzame maatregelen.

Binnen de pilot wordt de school als een belangrijk sociaal knooppunt gezien, waarbij ook ouders, buurtbewoners en lokale bedrijven een rol spelen. De energietransitie wordt op deze manier in de leefomgeving van deze groepen concreet gemaakt. Het is de ambitie van de gemeente en het schoolbestuur om ambassadeurs te zijn voor de gehele regio Voorne-Putten.

Aanpak (schets van het project)

Uitgangspunt is een aardgasvrij en energieneutraal gebouw, met een levensduurverlenging van 30 jaar. De mogelijke scenario’s worden momenteel onderzocht.

In samenwerking met

Vastgoed specialist Anculus

Looptijd/ planning

  • Ontwerpfase december 2018-november 2019
  • uitvoeringsfase november 2019-juli 2020
  • oplevering juli 2020

Unieke kenmerken en leerpunten

  • ODS De Vuurvogel is de enige basisschool in wijk en speelt in de wijkvisie een belangrijke rol als ‘verbindende locatie’.
  • De school heeft een voorbeeldfunctie voor soortgelijke schoolgebouwen in de regio Voorne-Putten.
  • Het schoolbestuur en de gemeente willen graag ervaring op doen met de businesscase rondom aardgasvrij van bestaande bouw en het omgaan met de bijbehorende budgetten van verschillende partijen.
  • ODS De Vuurvogel is al bezig met het vergroenen van het schoolplein, hierin wordt de school ondersteunt door gemeente en schoolbestuur.
  • Een IKC (Integraal Kind Centrum) optie wordt onderzocht