Zaltbommel-school-met-de-bijbel

Update

School met de Bijbel, Zaltbommel

Over de school

Naam: School met de Bijbel
Gemeente: Zaltbommel
Schoolbestuur: stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB)
Huidig aantal leerlingen: 108
Leerlingenprognose 2027: 113

Over het gebouw

Oppervlakte: 911m²
Aantal lokalen: 5
Bouwjaar: 1956, met uitbreidingen in 1991 en 2006

De school is al bezig met verduurzamen: Op het dak liggen zonnepanelen en verlichting is door middel van ledlampen. De huidige cv-ketel en vloerafwerking moeten worden vervangen. Daarnaast is er asbest aanwezig in de vloer. Het is de wens deze als onderdeel van de verduurzaamheidsslag te verwijderen.

Over de wijk

De School met de Bijbel ligt in Zuilichem, een dorp met 1713 inwoners gelegen aan de Waal. Het is de enige basisschool in het dorp. Zuilichem is nog niet bezig met verduurzaming, de school kan het startpunt zijn voor de warmtetransitie in het dorp.

Onderwijsvisie

De School met de Bijbel in Zuilichem is een Protestants Christelijke basisschool die inzet op professionaliteit, een prettige en veilige (leer-)omgeving, optimaal presteren en aandacht voor het welbevinden van leerlingen en personeel. De slogan van de school: Elk kind telt! Naast kennisoverdracht besteedt de school veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Waarom in dit project?

Het schoolbestuur is al langer bezig met duurzaamheid, dat nu de cv-ketel aan vervanging toe is creëert extra momentum om de stap te zetten naar aardgasvrij.

Voor zowel het schoolbestuur als de gemeente is dit het eerste schoolgebouw dat van het aardgas afgaat. De ondersteuning en kennisdeling binnen het innovatieprogramma komt goed van pas, want zowel het bestuur als de gemeente hebben vragen over de inrichting van het proces, manieren om samen te werken en financiering.

Aanpak (schets van het project)

De school is het traject gestart door samen met adviesbureau Slim Opgewekt de mogelijkheden op het gebied van verduurzaming te verkennen en gezamenlijk een investeringsbegroting op te stellen.
Naar aanleiding van discussie en begeleiding binnen het innovatieprogramma wordt nagedacht over een businesscase op basis van TCO (Total Cost of Ownership). Via een marktconsultatie op de businesscase gaan de partijen samen bepalen welke stappen handig zijn om de aanbestedingsvraag meer innovatief in de markt te zetten.
De gemeente verkent samen met de school en de woningcorporatie mogelijkheden voor een lokale warmteoplossing in de buur waar omliggende woningen ook gebruik van kunnen maken. In dit scenario wordt rekening gehouden met het splitsen van de vraag om vertraging te voorkomen.

In samenwerking met?

Adviesbureau Slim Opgewekt, vertegenwoordigers van een ingenieursbureau (projectleiding) en een bedrijf dat veel van zonnepanelen weet. Gezamenlijk is een renovatieplan opgesteld waarin de school verduurzaamd wordt binnen de norm voor Frisse Scholen Klasse B.

Looptijd / planning

Midden 2019 wordt de aanbesteding beoordeeld en vindt het gunnen van de opdracht(en) plaats. Uitvoering van de werkzaamheden start daarna.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • Project gestart vanuit initiatief schooldirecteur en schoolbestuur.
  • De gemeente heeft behoefte aan kennis en ervaring rondom verduurzamen van onder meer schoolgebouwen, er staan er heel wat in de wachtrij. Dertien van de negentien onderwijsgebouwen in de gemeente Zaltbommel is ouder dan 40 jaar.
  • De pilot gaat input opleveren voor de op te stellen Regionale Energiestrategie Regio (RES) Rivierenland.
  • Samen met de woningcorporatie en omringende woningen wordt een lokale warmteoplossing onderzocht. Daarbij wordt in de marktconsultatie getoetst hoe om te gaan met de vraagstelling: welke partijen gaan samen over op een warmteoplossing? En worden deze vragen gescheiden?