Zaltbommel-school-met-de-bijbel

Archief

School met de Bijbel, Zaltbommel (afgerond)

Over de school

Naam: School met de Bijbel
Gemeente: Zaltbommel
Schoolbestuur: stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB)
Omvang: 100-110 leerlingen

Over het gebouw

Oppervlakte: 911m²
Aantal lokalen: 5
Bouwjaar: 1956, met uitbreidingen in 1991 en 2006

De school is al bezig met verduurzamen: op het dak liggen zonnepanelen en de lokalen worden verlicht met ledlampen. De huidige cv-ketel en vloerafwerking moeten worden vervangen. Daarnaast is er asbest aanwezig in de vloer. Het is de wens deze als onderdeel van de verduurzaming van het gebouw te verwijderen.

Initiële ambitie: ENG en Frisse School Klasse B
Uitvoering: Aardgasvrij + Frisse School Klasse B; levensduurverlenging 20 jaar

Over de wijk

De School met de Bijbel ligt in Zuilichem, een dorp met 1.713 inwoners gelegen aan de Waal. Het is de enige basisschool in het dorp. Zuilichem is nog niet bezig met verduurzaming, de school kan het startpunt zijn voor de warmtetransitie in het dorp.

Onderwijsvisie

De School met de Bijbel in Zuilichem is een Protestants Christelijke basisschool die inzet op professionaliteit, een prettige en veilige (leer-)omgeving, optimaal presteren en aandacht voor het welbevinden van leerlingen en personeel. De slogan van de school: Elk kind telt! Naast kennisoverdracht besteedt de school veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Waarom in dit project?

Het schoolbestuur is al langer bezig met duurzaamheid. Dat de cv-ketel aan vervanging toe was, creëerde extra momentum om de stap te zetten naar aardgasvrij.

Voor zowel het schoolbestuur als de gemeente was dit het eerste schoolgebouw dat van het aardgas afgaat. De ondersteuning en kennisdeling binnen het innovatieprogramma komt goed van pas, want zowel het bestuur als de gemeente hebben vragen over de inrichting van het proces, samenwerking en financiering.

Aanpak en aanpassingen

De warmtevoorziening wordt geregeld met een innovatieve en zeer effectieve water-water-warmtepomp. Het systeem is een Spaanse uitvinding die slechts één gestimuleerde bron op 57 meter diepte nodig heeft voor de warmte- en koelvraag van een hele basisschool. Het betreft een gesloten systeem waarmee via een bronpomp zowel koude als warmte kan worden uitgewisseld. Een elektrische cv-ketel fungeert als back-upinstallatie. Dit om een eventuele koudepiek te kunnen opvangen. Daarnaast zijn de gevel en het dak aangepakt. Het aantal zonnepanelen is verdubbeld, waardoor het extra energieverbruik wordt opgevangen. Dankzij deze combinatie van maatregelen is het schoolgebouw energieneutraal. Er is een nieuw decentraal ventilatiesysteem geïnstalleerd, de verlichting en akoestiek zijn aangepast volgens Frisse Scholen Klasse B.

Looptijd

Het schoolbestuur en de gemeente hebben in 2018 samen een aanvraag ingediend voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Basisscholen. Onder begeleiding van een procesbegeleider van het Innovatieprogramma is het project in 2019 gestart met de verkenning van scenario’s. In 2020 is gestart met de renovatie en verduurzamingsmaatregelen. Het schoolgebouw is in april 2021 opgeleverd en sindsdien in gebruik.

Unieke kenmerken en leerpunten

  • Project gestart vanuit initiatief schooldirecteur en schoolbestuur.
  • De gemeente heeft behoefte aan kennis en ervaring rondom verduurzamen van onder meer schoolgebouwen, er staan er heel wat in de wachtrij. Dertien van de negentien onderwijsgebouwen in de gemeente Zaltbommel is ouder dan 40 jaar.
  • De pilot leverde input voor de Regionale Energiestrategie Regio (RES) Rivierenland.
  • Samen met de woningcorporatie en omringende woningen wordt een lokale warmteoplossing onderzocht. Daarbij wordt in de marktconsultatie getoetst welke partijen gaan, al of niet samen, over op een warmteoplossing.
School-met-de-bijbel-zuilichem-74