Animatie: innovatief aanbesteden voor een aardgasvrij en fris schoolgebouw

Hoe kun je bestaande schoolgebouwen aardgasvrij maken én zorgen voor een beter binnenklimaat? In een vierdelige animatieserie helpt het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ schoolbesturen en gemeenten op weg. In de eerste animatie zagen we dat de renovatie van een schoolgebouw start bij een goede samenwerking. De volgende stap is het uitzetten van een innovatieve aanbesteding. Waar begin je en waar moet je op letten? De tweede animatie geeft tips.

Schoolbesturen zijn wettelijk verplicht om aanbestedingsprocedures te volgen. In de traditionele manier van aanbesteden werkt de opdrachtgever een gedetailleerd plan uit waarin staat hoe het gerenoveerde schoolgebouw eruit moet zien en wat de gewenste oplossingen zijn. In de praktijk blijkt dit vaak een risicovolle en dure manier om een school te renoveren. Het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ stelt voor om het roer om te gooien. Beschrijf waar het gebouw aan moet voldoen en niet hoe het gebouw eruit moet zien. Bepaal wat nodig is voor een gezond binnenklimaat en aan welke eisen de energiebron moet voldoen. Laat de markt haar expertise en innovatiekracht gebruiken om met een plan te komen dat aan deze eisen en randvoorwaarden voldoet. Wanneer je een partner hebt gevonden, verdeel je de verantwoordelijkheden voor de prestaties en het onderhoud van het gebouw voor de komende dertig jaar. Zo vergroot je de kwaliteit én maak je de renovatie financieel haalbaar.